Životné poistenie – áno alebo nie?

poistenie

Väčšina ľudí po skončení štúdia a zamestnaní sa v prvej práci, skôr či neskôr príde do styku s možnosťou uzavrieť životnú poistku. V súčasnosti je to najčastejšie určite na základe odporúčaní rôznych finančných sprostredkovateľov. Určite si nemôžeme robiť ilúzie o tom, že všetci finanční sprostredkovatelia sú odborníci vo svojom obore a poradia vám tú najlepšiu možnosť, ktorá je pre vás vhodná. Opak je bohužiaľ skôr pravdou. Preto je podľa mňa nevyhnutné orientovať sa aspoň v základoch tohto finančného produktu, pretože už aj po zvážení základných kritérií viete, či životnú poistku uzavrieť, alebo nie.

Poistenie nemá byť sporenie

Čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie pri produktoch životného poistenia je to, že ide o POISTENIE a nie o sporenie! Z toho teda vyplýva, že pri uzatváraní životnej poistky je mojim cieľom poistiť seba alebo svojich blízkych pre prípad neočakávaných životných udalostí a situácií. Preto produktom životného poistenia, ktoré obsahujú aj sporiacu zložku by ste sa mali vyhnúť. Samozrejme nechcem tým tvrdiť, že sporiť si na budúcnosť je zlé, to určite nie, ale existujú oveľa vhodnejšie, ale hlavne lacnejšie produkty. Dôvodov, prečo životné poistenie nie je vhodné ako forma sporenia je viacero. Hlavným je to, že pri sporení formou produktov životného poistenia zaplatíte na poplatkoch viac, ako na klasických sporiacich produktoch, ktoré sú určené primárne na sporenie.

Ďalším dôvodom je, že poisťovne štandardne neponúkajú takú širokú paletu sporiacich produktov, ako na to špecializované inštitúcie. Tým pádom sa obmedzuje aj možnosť zmeny a vlastného výberu investičného/sporiaceho produktu. A nakoniec ako som už spomínal, poistné produkty sú určené na zabezpečenie poisteného v prípade vzniku poistnej udalosti. Takže, ak vám niekto nabudúce bude ponúkať kapitálové alebo investičné životné poistenie, bude pre vašu peňaženku lepšie, ak odmietnete, prípadne si necháte poradiť iný, skutočne kvalitný sporiaci produkt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                               POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VÝHODNÉHO POISTENIA? 

                                                                                      NAPÍŠTE MI NA:simo@financneinfo.sk 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Životná poistka je vhodná aj pri hypotéke

Predtým, než sa rozhodnete uzavrieť životnú poistku, je dobré si takisto ujasniť, prečo takú poistku potrebujete, či ju vôbec potrebujete a čo od nej očakávate. V prípade poistenia pre prípad smrti ide v podstate o to, že výplata peňažného plnenia po smrti plynie oprávnenej osobe, čiže najčastejšie pozostalým (manželka, deti,…). Je teda potrebné sa zamyslieť, nakoľko sú od vás vaši príbuzní závislí. Ako príklad uvediem hypotekárny úver. V prípade smrti živiteľa rodiny, môže nastať veľký problém, pretože pozostalí zrazu nie sú schopní úver splácať. V takomto prípade je životné poistenie veľmi vhodné a výrazne sa doporučuje. Ak však, ako mladý človek nemáte žiadne záväzky, tak poistenie pre prípad smrti nie je pre vás zatiaľ dôležité.

poistenie, hypotéka

Poistenie kritických chorôb

Okrem poistenia pre prípad smrti sú v rámci odvetvia životného poistenia ešte niektoré ďalšie zaujímavé pripoistenia. Opäť si uveďme príklad živiteľa rodiny s úverom na krku. Okrem smrti samozrejme existujú ďalšie riziká. Môže dôjsť napríklad k diagnóze nejakej vážnej choroby, kvôli ktorej nie je možné ďalej vykonávať zárobkovú činnosť a tým pádom ani splácať úver. V takomto prípade je vhodné pripoistiť sa pre prípad kritických chorôb. Povedzme, že dôjde k vážnemu úrazu, kvôli ktorému takisto sa stratí schopnosť ďalej živiť rodinu. Vtedy je vhodné mať uzavreté pripoistenie trvalých následkov úrazu. Okrem týchto dvoch vymenovaných typov pripoistenia existujú ešte aj ďalšie, avšak vždy platí, že je vhodné sa zamyslieť a pozerať do budúcnosti a pre istotu rátať s horšou možnosťou.

Toto všetko sú situácie, ktoré nie sú veľmi pravdepodobné, že nastanú, no bohužiaľ, nastať môžu a preto je dobré byť poistený. Kvalitné poistenie pomôže poistenému udržať životný štandard, aj v naozaj kritických životných situáciách.

Takže to, či uzavrieť alebo neuzavrieť životné poistenie, skutočne závisí od konkrétnej situácie a nie je možné to zovšeobecniť. V každom prípade produkty životného poistenia majú svoje opodstatnené miesto na trhu a v mnohých prípadoch môžu poistenému až životne pomôcť.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.