Životné poistenie ako forma sporenia? Ani náhodou

životné poistenie

Článkov o tom prečo je kapitálové a investičné životné poistenie nevhodný produkt je na internete pomerne dosť. Ale aj tak ešte aj teraz ľudia na základe rôznych odporúčaní finančných sprostredkovateľov uzavrú nevýhodné zmluvy a potom sú prekvapení, keď zistia, čo to vlastne uzavreli. Časy, kedy uzavretie týchto typov produktov bolo zaujímavým riešením, sú už dávno preč. Uznávam, že v deväťdesiatych rokoch bola situácia iná. Finančných produktov bolo ako šafranu a možností na zhodnotenie prostriedkov bolo veľmi málo. Dnes je situácia iná. Produktov, do ktorých je možné investovať je na trhu oveľa viac a pri oveľa nižších poplatkoch, aké sú pri kapitálovom alebo investičnom životnom poistení. Pokúsim sa teraz jasne zhrnúť, prečo nie je vhodné uzatvoriť produkty kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia a prečo je dokonca vhodné, niektoré z takto uzatvorených produktov dokonca aj zrušiť.

Poplatky

Úplne jednoduché. Produkty kapitálového životného poistenia a investičného životného poistenia poskytujú možnosť poistného krytia a súčasne možnosť zhodnotenia finančných prostriedkov. Dôležité je si uvedomiť, že to zhodnotenie je len pri tej časti poistného, ktoré nejde na krytie poistných rizík. V zmluve je to síce v jednej sume, ale určite sa nezhodnocuje celá suma! Poisťovne investujú do rôznych fondov. V týchto fondoch platia poplatky. A samozrejme, že ešte aj poisťovňa si strhne nejaký poplatok. Takže za možnosť investovania platíte dvojnásobné poplatky. Je to správne? No asi nie.  Existuje alternatíva s jedným stupňom poplatkov? Áno. Priame investovanie do podielových fondov a nie cez ďalšieho zbytočného prostredníka. Mimochodom, poplatky, ktoré si účtuje poisťovňa za takýto typ produktu, idú na ťarchu účtu klienta minimálne prvé dva roky. Takže preto je odkupná hodnota pri zrušení v prvých rokoch poistenia približne nulová.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                               POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VÝHODNÉHO POISTENIA? 

                                                                                      NAPÍŠTE MI NA:simo@financneinfo.sk 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Krytie rizika smrti

Produkty kapitálového životného poistenia a investičného životného poistenia kryjú riziko smrti. To znamená, že v prípade smrti poisteného je vyplatená poistná suma. Ale na krytie rizika smrti existujú aj iné produkty. Sú to produkty, ktoré sú na to určené. Asi málokto by to čakal, ale týmto produktom je rizikové poistenie na krytie rizika smrti. Nie investičné ani kapitálové životné poistenie. Povedzme, že človek chce mať krytie rizika smrti (prostriedky pre pozostalých, splatenie hypotéky). Správne si uzavrie produkt rizikového životného poistenia pre prípad smrti. Takýto produkt stojí približne štvrtinu ceny investičného alebo kapitálového životného poistenia. Povedzme, že takto ušetrený rozdiel investuje rozumnejším spôsobom a podarí sa mu dosiahnuť nejaké zhodnotenie. V prípade smrti počas doby poistenia je pri produktoch kapitálového životného poistenia a investičného životného poistenia vyplatená len poistná suma, ale v prípade kombinácie investičného produktu a rizikového poistenia je vyplatená aj rovnaká poistná suma a takisto aj už nasporené prostriedky v investičnom produkte. To je veľmi veľký rozdiel, ktorý sa zvyšuje dobou investovania.

Flexibilita

Chystáte sa zrušiť zmluvu  kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia? Tak sa pripravte na nemilé prekvapenie. Pri skorom zrušení určite nedostanete späť ani toľko, čo ste tam vložili. Ak zmluvu zrušíte po dlhšom časovom horizonte, tak aspoň dostanete späť, to čo ste tam vložili, ale s vedomím, že peniaze mohli za ten čas pracovať na oveľa výhodnejších produktoch, ktoré by pravdepodobne dosiahli oveľa vyššie výnosy. Takže flexibilita žiadna.

Naproti tomu flexibilita pri investovaní do produktov, ktoré sú určené na investovanie, je oveľa vyššia. A nie len flexibilita výberu, ale takisto flexibilita zmeny investičného zamerania. Ak máte dobrého finančného poradcu, ktorý má aspoň trochu prehľad o tom, čo sa deje na svetových trhoch, tak vám vie aspoň povedať toľko, či je lepšie investovať aktuálne do dlhopisov (ktoré majú momentálne približne nulové alebo aj záporné výnosy), alebo do akcií. Samozrejme netvrdím, že do akcií je výhodné investovať vždy, ale práve tá možnosť zmeny investičného fondu podľa aktuálnej situácie je určite výhodnejšia a s nižšími poplatkami pri investičných a nie poistných produktoch.

Garancie a inflácia

Kapitálové životné poistenie garantuje výplatu minimálne vo výške poistnej sumy v prípade dožitia sa dohodnutého veku. To znie fajn. Ale za týmto by mal nasledovať hneď dodatok, že takisto garantuje stratu kúpnej sily peňazí. Povedzme, že sa poistíte na sumu 10 000  € na obdobie 40 rokov. Áno, poisťovňa garantuje výplatu tejto sumy o 40 rokov neskôr. Ale to si naozaj niekto myslí, že týchto 10 000 € bude mať rovnakú hodnotu o 40 rokov?! Určite nie. Tá hodnota bude len zlomkom. Takže, ak si niekto chce sporiť len na zlomok súčasnej hodnoty, tak kapitálové životné poistenie je to pravé.

Investičné životné poistenie je v tomto o niečo lepší produkt. Síce nič negarantuje, ale aspoň v prípade vhodného fondu na investovanie je menšie riziko, že peniaze stratia hodnotu v čase. Ale tu sme späť pri poplatkoch a prečo ani investičné životné poistenie nie je vhodné.

životné poistenie

 

Verím, že ak ste dočítali až sem, tak už rozumiete, prečo nie je pre vašu peňaženku vhodné uzavrieť takéto typy produktov. Možno sa teraz čudujete, prečo vám takéto produkty ponúkajú vaši finanční poradcovia. Je to jednoduché. Pretože je z toho veľká provízia, oveľa vyššia, ako pri kombinácii rizikového poistenia a investičného produktu. A dovolím si tvrdiť, že väčšina finančných poradcov v skutočnosti ani nerozumie, čo vlastne predáva a ponúka. Takže aby som to zhrnul. Neuzatvárajte v súčasnosti produkty kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia. Ak sa chcete poistiť, poistite sa. Ak chcete, aby sa vaše prostriedky zhodnocovali, investujte.

Čo robiť ak máte už uzavretý jeden z týchto produktov? Ak máte kapitálové životné poistenie ešte z deväťdesiatych rokov, môže byť lepším riešením ho ponechať. Veľa rokov sporenia už neostáva, takže investovať všetko do akcií by už mohlo byť príliš rizikové. A keďže v tomto období bola pomerne vysoká technická úroková miera, tak aj vaše peniaze sú pomerne dobre zhodnocované, pričom toto zhodnocovanie je garantované. Ak máte už mladšiu zmluvu a ešte dlhé obdobie sporenia pred sebou, bude určite lepšie nevýhodnú zmluvu zrušiť, prekonať nejako stratu a sústrediť sa na investovanie ušetrenej sumy do produktov a finančných nástrojov s vyšším potenciálom rastu v dlhodobom časovom horizonte.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
3.5 based on 3 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.