Hypotekárny úver a poistenie nehnuteľnosti

poistenie nehnuteľnosti

V súvislosti s vybavovaním hypotekárneho úveru vzniká viacero menších či väčších nákladov. Okrem samotnej splátky istiny a úrokov je potrebné počítať s viacerými poplatkami. Nezanedbateľnou sumou nie je ani poistenie nehnuteľnosti, ktorú zakladáte.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti, na ktorú je zriadené záložné právo v prospech banky je neoddeliteľnou súčasťou čerpania hypotekárneho úveru. Banka sa týmto spôsobom istí, že v prípade poškodenia nehnuteľnosti nepríde o zabezpečenie úveru, ktorý poskytla. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti musí byť vinkulované v prospech banky. To znamená, že v prípade poškodenia nehnuteľnosti plynie poistné plnenie priamo banke. K dojednanému poisteniu sa viaže povinnosť platiť mesačné poistné. Táto suma navyšuje mesačnú splátku hypotekárneho úveru. Práve preto je dôležité vybaviť najvýhodnejšie poistenie. Niektoré banky umožňujú klientovi zníženie úrokovej sadzby v prípade, že poistenie uzavrie prostredníctvom banky, v ktorej žiada o úver. Zvyčajne to pre klienta výhodné je, avšak nemusí tomu tak byť vždy. Vždy je dobre rozkalkulovať viacero možných alternatív a v prípade tohto typu poistenia vybrať tú najlacnejšiu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Životné poistenie

Medzi často uzatvárané poistenia pri splácaní hypotekárneho úveru patrí životné poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou. Tento druh poistenia nie je povinný pre získanie úveru v banke. Je však dôležitý z hľadiska samotného klienta. Životné poistenie pre prípad smrti znamená, že v prípade smrti poisteného je vyplatená poistná suma vopred určenej osobe. To vlastne znamená, že v prípade smrti živiteľa rodiny, ktorého príjmy idú na splátku hypotéky, nezostanú pozostalí bez strechy nad hlavou. Z vyplatenej poistnej sumy sa tak vyplatí zostávajúca časť istiny úveru a pozostalým neostanú žiadne dlhy na krku. Pre zodpovedného človeka, ktorý chce skutočne zabezpečiť rodinu je to priam nevyhnutné poistenie. Dajte si však pozor, aby ste na poistení zbytočne nepreplácali. Vyvarujte sa poistenia, ktoré v sebe skrýva nejakú formu sporenia.

Poistenie smrti kvôli hypotekárnemu úveru sa nastavuje s klesajúcou poistnou sumou. To znamená, že poistná suma, ktorá by v prípade smrti poisteného bola vyplatená sa postupne s pribúdajúcimi rokmi znižuje. Je to logické, pretože aj zostávajúca nesplatená časť istiny sa s postupom času znižuje. Takéto poistenie je aj výrazne lacnejšie, ako v prípade poistenia smrti s konštantnou poistnou sumou. Viac o dôvodoch, prečo poistenie nemusí byť hneď zlá vec sa dočítate v článku Mám sa poistiť?

Uzatvorenie životného poistenia ja dobrovoľné. Dobrý finančný sprostredkovateľ spolu s optimálnym nastavením hypotéky pomôže aj s výberom kvalitnej poistnej ochrany. Jednoznačne je vhodné uzavrieť len rizikové životné poistenie. Ak niekto ponúka investičné, prípadne kapitálové životné poistenie, bude lepšie ak výber poistenia a pomoc s hypotékou prenecháte niekomu inému.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 2 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.