Mám sa poistiť?

poistiť

Väčšina ľudí v súčasnosti reaguje veľmi negatívne a podozrievavo, keď sú kontaktovaní finančným sprostredkovateľom, ktorý im ponúka možnosť poistiť sa. Táto reakcia sa dá veľmi dobre pochopiť. Finančných sprostredkovateľov je na trhu veľa a ak chcú niečo zarobiť, tak musia takýmto spôsobom kontaktovať a v konečnom dôsledku otravovať známych, ale aj neznámych. Čo je však horšie, tak väčšina takýchto sprostredkovateľov v skutočnosti ponúkne nevýhodný produkt pre klienta, z ktorého má automaticky veľkú províziu. Opatrnosť a nedôvera ľudí je v tomto prípade na mieste.

V tomto článku by som chcel ukázať, že nie je poistka ako poistka, a že aj poistný produkt, ak je dobre nastavený, tak vie ľuďom pomôcť pri doslova život ohrozujúcich problémoch. Vyhnem sa teda produktom kapitálového a investičného životného poistenia, o ktorých nevýhodnosti sa môžete dočítať v ďalšom z mojich článkov a budem sa zaoberať len rizikovým životným poistením.

Poistenie je od slova poistiť sa

Rizikové životné poistenie je klasický poistný produkt. To znamená, že v prípade uzavretia rizikovej poistky, ide celá platba na krytie poistných rizík. Nič nejde na sporenie a teda v prípade, že počas poistného obdobia nedôjde k poistnej udalosti, tak poisťovňa nevyplatí nič. Poistník v rizikovom životnom poistení platí iba za krytie poistného rizika. Platí za to, že v prípade, že dôjde k poistnej udalosti, tak poisťovňa mu vyplatí dohodnutú poistnú sumu. Je to tak správne? Samozrejme, že áno. Od toho tu poisťovne sú, aby ponúkali poistenie proti rizikám, ktoré počas života môžu nastať.

Pozrime sa teraz na problematiku rizikového životného poistenia očami klienta. Má zmysel uzatvárať takýto typ produktu? Nebudú to len vyhodené peniaze? Verím, že budete čítať ďalej a nakoniec pochopíte, prečo vždy hovorím klientom: dúfajte, že peniaze, ktoré takto zaplatíte už nikdy neuvidíte.

V rizikovom životnom poistení ide vždy o krytie rizika smrti. Okrem tohto rizika je možné uzatvoriť k hlavnému poisteniu aj ďalšie pripoistenia, ktoré slúžia na krytie ďalších rizík, ktoré môžu počas života nastať. Riziko smrti je prvým rizikom, ktoré je v určitých momentoch vhodné mať poistené. Týka sa to ľudí, od ktorých sú ďalší ľudia majetkovo závislí. Napríklad deti, manžel/manželka atď. V prípade smrti živiteľa rodiny, dostanú pozostalí poistnú sumu, ktorá im pomôže prekonať nejaký čas po smrti hlavného živiteľa rodiny. Výpadok hlavného príjmu v rodine je minimálne počas určitého obdobia veľkým problémom.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                               POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VÝHODNÉHO POISTENIA? 

                                                                                      NAPÍŠTE MI NA:simo@financneinfo.sk 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poistenie v prípade hypotéky

Ešte horšie to je v prípade dlhov, ktoré má na krku poistený. V prípade, že má človek na krku hypotéku a zomrie, kto bude za neho tento dlh splácať? Áno, pozostalí môžu nehnuteľnosť predať, ale tým sa im aj významne zníži životná úroveň a hlavne, nebudú mať kde bývať. A to ani nehovorím o tom, aké je problematické predať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou. Samozrejme, že existujú egoisti, ktorí si povedia, že po ich smrti ich už nemusí zaujímať nič, ale pre tých, ktorým záleží na pozostalej rodine je to určite dôležité poistenie.

Poistenie kritických chorôb

Prejdime teraz k ďalšej hraničnej životnej situácii. Nikto si to nechce ani len predstaviť, ale bohužiaľ niekedy sa to stane. Hovorím o ochorení na nejaký typ kritickej choroby (rakovina a pod.). Áno aj na toto sa dá poistiť. Poistenému je v tomto prípade vyplatená poistná suma v prípade diagnózy jednej z mnohých typov závažných ochorení. Prečo je dobré mať takéto krytie? Stačí sa len zamyslieť, akým spôsobom sa zmení život človeka pri diagnóze napríklad rakoviny. S najväčšou pravdepodobnosťou nebude môcť chodiť do práce, takže vypadne celý príjem. Áno, ak bude uznaný za PN, tak dostane niečo od sociálnej poisťovne, ale to v niektorých prípadoch kritických chorôb nemusí vôbec nastať. A čo liečebné náklady? Na Slovensku je síce zdravotníctvo akože bezplatné, ale tomu zodpovedajú aj služby. Reálne hrozí, že na kvalitnejšiu liečbu bude potrebné vycestovať do zahraničia. A kto to všetko zaplatí? Tak aj na to je dobré mať takýto typ poistenia. A to ani nehovorím o pocite, že človek sa lieči z ťažkej choroby a ešte sa musí starať, že nemá z čoho žiť.

Poistenie trvalých následkov úrazu

Čo keď sa človeku stane nejaký závažný úraz? V tom lepšom prípade sa z neho za pár týždňov alebo mesiacov vylieči, ale čo v prípade, že ostanú trvalé následky? A čo keď sú tieto následky tak vážne, že dotyčný už nikdy nebude môcť pracovať? To znamená, že až do dôchodku budú jeho príjmy len vo forme invalidného dôchodku. A každý, kto je na invalidnom dôchodku potvrdí, že z toho sa žiť normálne nedá. Takže v tomto prípade existuje poistenie trvalých následkov úrazu a poistenému je vyplatená dohodnutá poistná suma v závislosti od rozsahu poškodenia tela. Ak je toto poistenie nastavené správne, tak poistený vie až do dôchodku fungovať tak, akoby mal pokryté všetky normálne výdavky, ktoré mal počas života pred úrazom.

Poistiť sa dajú aj ďalšie riziká

Ďalšou hraničnou situáciou môže byť dlhodobá práce neschopnosť. Táto PN môže byť spôsobená chorobou alebo úrazom. Trvalé následky úrazu sú kryté až po dvoch rokoch od úrazu. Ale čo dovtedy? Od sociálnej poisťovne dostane človek, pokiaľ bol nemocensky poistený, približne 55% svojho normálneho zárobku. Zvyšok je dobré si poistiť v poisťovni. Za obdobie PN tak poistený dostane približne celý svoj čistý príjem, takže sa nemusí obávať, že v prípade dlhodobej PN sa výrazným spôsobom zníži životná úroveň.

Okrem vyššie spomenutých poistných produktov existujú ďalšie pripoistenia, ktoré je možnú uzavrieť. Ani jedno však už nekryje takéto hraničné riziká. Väčšinou sú to už potom krátkodobé poistenia, ktoré ja osobne považujem za zbytočné uzatvárať, keďže každý zodpovedne hospodáriaci človek by mal mať určitú rezervu v prípade krátkodobého výpadku príjmov. Čo je však smutné je, že veľa existujúcich poistných zmlúv je nastavených práve tak, že kryjú takéto riziká na veľké poistné sumy a skutočné, život ohrozujúce riziká sú kryté na nedostatočné poistné sumy, prípadne nie sú kryté vôbec.

Pýtate sa prečo vám takúto poistku odporučil uzavrieť váš finančný sprostredkovateľ? Pretože chcel urobiť nejaký obchod. A ľahšie uzavrie poistku, kde sú napísané obrovské poistné sumy, a poistník má potom pocit, že je dobre poistený. Bohužiaľ takéto poistky sú väčšinou využiteľné len v mizivom percente prípadov a skutočné riziká, ktoré sú oveľa pravdepodobnejšie, nie sú poistené vôbec, alebo sú poistené nedostatočne. Skúste sa len tak zo zvedavosti pozrieť, akú poistku máte vlastne uzavretú.

Ako som napísal vyššie. Dúfajte, že takto zaplatené poistné za krytie hraničných rizík pripadne celé poisťovni a vy nikdy od poisťovne neuvidíte ani cent.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.