Investovanie do podielových fondov

fond

Podielové fondy predstavujú najlepšiu možnosť na investovanie pre ľudí, ktorí plánujú investovať dlhodobo v pravidelných a nižších sumách. Ako každá iná forma investovania, aj investovanie do podielových fondov má svoje úskalia a nástrahy, o ktorých je dobré vedieť.

Podielový fond – čo to je?

Podielový fond je fond, ktorý vo svojom majetku drží a nakupuje cenné papiere rôznych spoločností. Výber spoločností, do ktorých fond investuje je v súlade s typom fondu a jeho zameraním. Podielové fondy nekopírujú akciové indexy, aj keď niektoré sa vo svojich výnosoch môžu akciovým indexom veľmi priblížiť, ak majú v portfóliu zastúpené rovnaké spoločnosti. Investovaním do podielového fondu investor získava podiel na majetku tohto podielového fondu. Ak sa spoločnostiam, do ktorých fond investoval darí, tak majetok fondu rastie a vtedy je investor ziskový. Naopak, ak ceny akcií spoločností klesajú, tak investor ostáva v strate.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aké sú riziká?

Predtým, než sa pozriem na dosiahnuteľné výnosy pri tomto type investovania, je nutné bližšie sa pozrieť na riziká a možné straty. Pri každom type investície je dôležité predovšetkým zohľadniť najskôr riziká a až potom sa pozrieť na možné výnosy. Rizikovosť investovania do podielových fondov závisí predovšetkým od typu konkrétneho podielového fondu. Najrizikovejšie sú komoditné a akciové podielové fondy. Do tohto typu fondov by nemal investovať nikto, kto plánuje investovať menej ako 10 rokov. Takisto je potrebné sa pripraviť na dočasné aj 40 percentné prepady z hodnoty majetku. Menej rizikové fondy sú zmiešané fondy, ktoré kombinujú rizikovú zložku vo forme akcií a menej rizikovú vo forme dlhopisov. Najnižšia rizikovosť pri investovaní do podielových fondov je pre výbere dlhopisových podielových fondov.

Aj keď je riziko najvyššie pri akciových fondoch, aj tak tvrdím, že najlepšie je investovať práve do nich. Platí, že pri vyššom riziku zvyčajne býva aj vyššia výnosnosť. Investor logicky požaduje za podstúpenie vyššieho rizika aj vyšší potenciálny výnos. Pri investovaní do rizikových aktív, akými sú akcie je najdôležitejší dlhodobý časový horizont. Je to z toho dôvodu, že na akciových trhoch dochádza občas k prudkým prepadom, ktoré sú však v ďalšom období vymazané. Pri pravidelnom investovaní vzniká dokonca ešte ďalšia výhoda. Ak už dôjde k prepadu, tak hodnota investovaného majetku poklesne, avšak každá ďalšia investícia je už uskutočnené na nižšej = výhodnejšej cene, a tým pádom sľubuje vyšší percentuálny výnos (za predpokladu, že sa cena vráti na úroveň pred krízovým obdobím).

Otázkou tak už iba ostáva, či sa cena vráti na úrovne predtým, než došlo k ich prepadu. To sa nikdy nedá s určitosťou tvrdiť. Môžeme len vychádzať z viac ako storočnej histórie akciových trhov, ktorá nás naučila, že každý doterajší prepad bol nakoniec v priebehu ďalších rokov vymazaný.

Najdôležitejšie v tomto prípade je, aby nejaký obrovský prepad neprišiel pri konci obdobia investovania, pretože v tomto prípade, už investor nemusí stihnúť to, že sa cena odrazí späť na pôvodné úrovne. Na ochranu proti takýmto situáciám sa používa systém postupného prechodu k bezpečnejším typom aktív pred koncom obdobia investovania.

Ako som spomínal vyššie, investovanie do rizikových podielových fondov by nemalo byť kratšie ako 10 rokov. Čo však v prípade, ak investor chce nechať zhodnocovať svoje peniaze kratšie obdobie. Taký investor má niekoľko možností, o ktorých sa dozviete v článku o možnostiach investovania v priebehu pár rokov.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.