Živnosť alebo s.r.o. – najdôležitejšie rozdiely

živnosť

Živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným? Toto je otázka každého kto premýšľa nad podnikaním a začne svojim predstavám dávať reálne základy. Na Slovensku je v súčasnosti viacero možných foriem podnikania, z ktorých každá má svoje špecifiká. Najčastejšie sa však jednoznačne skloňujú dve formy a to živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Tieto dva typy sú najčastejšou formou podnikania na Slovensku. Aj keď sa na prvý pohľad nemusí zdať, že ide o dôležité rozhodnutie, opak je pravdou. V súčasnosti existujú pomerne veľké rozdiely vo viacerých aspektoch medzi týmito dvoma formami podnikania. Na internete je k dispozícii dostatok kvalitných článkov, ktoré sa venujú výhodám a nevýhodám podnikania formou živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Mojim cieľom nie je teraz vyčerpávajúco pokryť všetky rozdiely ale sústrediť sa na to, čo je podľa mňa najdôležitejšie pri konečnom rozhodovaní.

Ak máte živnosť ručíte celým majetkom

Jednoznačne najdôležitejším rozdielom je ručenie za záväzky spoločnosti. Môžem si dovoliť ručiť za svoje podnikanie celým svojím majetkom? Na toto si každý musí dať odpoveď sám a najlepšie hneď na začiatku. V prípade, že sa chystáte robiť jednoduchšie činnosti, v ktorých nehrozí, že by ste sa nejakým spôsobom mohli ocitnúť v súdnych ťahaniciach, tak v tomto prípade postačí podnikanie formou živnosti. Myslite však na to, že pri podnikaní sa môžu stať aj neočakávané veci a problémy, do ktorých by ste sa eventuálne mohli dostať a nemusia vôbec vzniknúť vašou vinou. Ak by ste sa teoreticky ocitli v problémoch v súvislosti s neuhrádzaním svojich záväzkov, ručíte za tieto záväzky celým svojim majetkom. Ak by ste aj vyhlásili osobný bankrot, dlhov sa v skutočnosti aj tak nezbavíte a môže sa to ťahať s vami ešte veľmi dlho. S.r.o.-čka poskytuje v tomto smere určitú istotu, pretože ručíte len do výšky majetku svojej spoločnosti. V prípade problémov vašej firmy, vám na váš osobný majetok nikto nesiahne. Pri tejto forme podnikania je jednoznačne oddelený osobný majetok spoločníkov a majetok firmy. Určitou výhodou pri živnosti je však možnosť získania príspevku od štátu.

 

Administratívne náklady

Ďalšou základnou otázkou je, čo vlastne chcete robiť? Ako chcete podnikať? Z čoho vám budú plynúť príjmy? Pokiaľ sa chystáte vykonávať jednoduchšie činnosti je výhodnejšie založiť živnosť. Živnosť je totiž celkovo jednoduchšia tak ako na založenie, tak aj na správu všetkých potrebných vecí počas jej prevádzkovania. Pri živnosti nie ste povinný viesť podvojné účtovníctvo a teoreticky vaše účtovníctvo môže vyzerať tak, že si do excelu vypočítate postupne vaše príjmy a vaše výdavky. Veľmi jednoduché! Prvý rok ako živnostník nemusíte platiť odvody na sociálne poistenie a odvody v ďalších rokoch sa vám potom odvody vypočítavajú z výšky vašich dosiahnutých príjmov. Veľmi málo administratívy je aj so samotným vybavením živnosti. Všetko sa dá vybaviť na obvodnom úrade. Poplatky platíte v podstate len za to, aké živnosti si zvolíte (za každú 5 eur). Následne je samozrejme ešte potrebné vybaviť potrebné formality vo vašej zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. Z hľadiska administratívnej náročnosti jednoznačne vyhráva živnosť.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Účtovníctvo už od 30 € mesačne

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dôležitým rozdielom je takisto výška základného imania. Pri živnosti nie je stanovená, pri s.r.o.-čke je stanovená vo výške 5 000 eur. Týchto 5 000 eur je nutné mať k dispozícii pri zakladaní spoločnosti buď vo forme vkladu v banke alebo prehlásením o zloťení základného imania do pokladne. Našťastie už neplatí, že pri založení s.r.o. musíte vydokladovať zloženie 5 000 eur v banke. Na jednej strane je pravda, že ak to niekto s podnikaním myslí vážne tak takýto vklad by nemal byť problémom, ale na druhej strane existujú typy podnikania ( v súčasnosti čoraz viac spomínané start-upy), pri ktorých je dôležitá hlavne myšlienka a kapitál v začiatkoch môže byť problém.

Daňová licencia

Každého podnikateľa skôr či neskôr (najneskôr v marci až júni) začnú zaujímať dane. Z dosiahnutých príjmov je totiž povinnosť odviesť štátu daň z príjmu. Zdaniteľné príjmy sa znižujú o skutočne vynaložené výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie týchto príjmov. Na Slovensku je však dobrým zvykom dane neplatiť a tak sa do výdavkov zahŕňa všetko možné aj nemožné. Väčšina podnikateľov sa tak na konci roka ocitne v strate a neplatí žiadnu daň z príjmu. To však neplatí od roku 2014. Väčšina s.r.o.-čiek od zdaňovacieho obdobia 2014 musia platiť daňové licencie. Daňová licencia je vlastne forma minimálnej dane, takže už sa nebude môcť stať, že na dani nezaplatíte ani cent.

Aj táto povinnosť však zo zákona odchádza. Od nasledujúceho roka už daňovníci nebudú povinní platiť daňovú licenciu. Rok 2017 je tak posledným. Výhodu majú firmy založené v tomto roku. Novozaložené spoločnosti nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu.

Ručenie, administratívne povinnosti a daňové licencie predstavujú najvýraznejšie rozdiely medzi týmito dvoma formami podnikania. V skratke, ak to s podnikaním myslíte vážne, máte reálny podnikateľský plán a víziu aj do budúcnosti, vhodnejšie bude pre vás založenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.