Účtovníctvo a daňové priznanie živnostníka

daňové priznanie

Pomaly sa blíži koniec marca a s ním spojené dôležité daňové povinnosti. Ak ste živnostník a o vašu administratívu sa stará účtovník, tak nemusíte čítať ďalej. Myslím si však, že sa nájde dosť živnostníkov, ktorí ešte ani len netušia, čo majú urobiť so svojimi dokladmi, ktoré si počas roka odkladali. Zároveň takisto nechcú platiť veľkú sumy za služby odborníkov. Aké majú teda možnosti? Dobrou správou je, že existujú spôsoby, ako si aj menší živnostník dokáže bez väčších problémov skompletizovať celú ekonomickú agendu sám. Cieľom tohto článku je predstaviť práve ten najjednoduchší spôsob.

Ako živnostník máte na výber z troch spôsobov, akým budete viesť evidenciu svojich dokladov a pomocou ktorých nakoniec vyčíslite aj základ dane v daňovom priznaní:

  • vedenie podvojného účtovníctva
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie daňovej evidencie

Prvým dvom spôsobom sa venovať nebudeme, pretože cieľom je predstaviť si najjednoduchší možný spôsob a vedenie účtovníctva je pomerne komplikované a vyžaduje odbornejšie znalosti. Okrem toho, aj v prípade podávania daňového priznania je nutné prikladať osobitné výkazy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Účtovníctvo už od 30 € mesačne

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vedenie daňovej evidencie

Sústredíme sa teda na tretí spôsob. Aby ste mohli viesť daňovú evidenciu, musíte spĺňať dve podmienky. Vašu činnosť vykonávate bez zamestnancov a vaše príjmy v predchádzajúcom zdaňovacom období nepresiahli 170 000 eur. Ak podnikáte prvý rok, vzťahuje sa na vás samozrejme len prvá podmienka.

Daňovú evidenciu vediete o:

  • príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • daňových výdavkoch v časovom slede vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
  • zásobách a pohľadávkach
  • záväzkoch.

Na prvý pohľad to znie možno komplikovane ale keďže zákon nepredpisuje formu vedenia daňovej evidencie, tak sa jedná v podstate len o to, že najjednoduchšie si niekde do excelu zapíšete zoznam vašich príjmov a daňových výdavkov (v časovom slede). Osobitne si poznačíte stav vašich zásob, prípadne majetku, ak ho používate na podnikanie. V prípade, že vám za váš tovar alebo službu ešte odberateľ nezaplatil, uvediete osobitne tieto údaje v časti pohľadávky. Analogicky evidujete aj vaše záväzky.

Dôležité sú len daňové výdavky

Základ dane zistíte jednoducho, odpočítaním daňových výdavkov od celkových príjmov. Dôležité je si uvedomiť, že do daňovej evidencie sa evidujú len daňové výdavky, to znamená, výdavky, ktoré súvisia s podnikaním a ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Z hľadiska vyplnenia daňového priznania (daňové priznanie fyzických osôb typu B) sú najdôležitejšie údaje o zdaniteľných príjmov a daňových výdavkoch. Takisto pri vypĺňaní nezabudnite zaškrtnúť kolónku, že vediete daňovú evidenciu. V prípade nezaškrtnutia, vás môže daňový úrad vyzvať, aby ste doplnili výkazy, ktoré je potrebné prikladať pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

danove priznanie

Ak sa vám zdá ešte aj tento spôsob zložitý, existuje ešte niečo jednoduchšie. Ide o uplatňovanie tzv. paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov). Paušálne výdavky môžete uplatňovať iba v prípade, že nie ste registrovaný ako platiteľ DPH. Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2014 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 5 040 eur. Od budúceho roka sa limit paušálnych výdavkov zvyšuje na 20 000 eur, pričom sa budú mocť uplatniť až do 60 % z úhrnu príjmov.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov ste povinní viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • zásobách a o pohľadávkach.

Z toho teda vyplýva, že v rámci vašej daňovej evidencie si vyčíslite celkové zdaniteľné príjmy a z nich následne odpočítate 40 percent. Odpočítaná suma nesmie presiahnuť 5 040 eur za rok. Treba si však dať pozor, že v prípade, ak ste živnostenské oprávnenie získali počas roka a podnikáte len časť obdobia, do daňových výdavkov si môžete uplatniť len pomernú časť, podľa toho koľko mesiacov ste počas roka vykonávali podnikateľskú činnosť.

Aj v tomto prípade je potrebné zaškrtnúť v daňovom priznaní príslušnú kolónku, ktorou finančnej správe oznamujete, akým spôsobom ste vypočítali vaše daňové výdavky.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je vhodné najmä pre podnikateľov, ktorí poskytujú služby, pričom ich hlavným kapitálom je ich čas a odborné vedomosti a skúsenosti. Z charakteru ich profesie nevyplýva veľa možností, ako si zabezpečiť dostatočnú výšku daňových výdavkov tak, aby si dostatočne znížili svoj základ dane a tým aj platili nižšiu daň z príjmov.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
4.5 based on 3 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.