Príspevok na podnikanie od štátu

príspevok

Začiatok podnikania býva vždy náročný. Nároky na čas a kapitál sú veľké. Avšak, aspoň malá pomoc v podobe poskytnutia kapitálu na rozbehnutie samostatného podnikania existuje. Ide o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok sa oficiálne poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s rozbehom podnikania.

Na to aby občan mohol príspevok čerpať, musí splniť niekoľko podmienok. Tými hlavnými sú, že musí byť evidovaný na úrade práce aspoň 3 mesiace a činnosť, na ktorú dostane príspevok musí vykonávať aspoň 3 roky (inak je nutné príspevok vrátiť). Žiadosť o príspevok sa podáva na úrad, v ktorom je občan evidovaný ako nezamestnaný.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ako vyzerá žiadosť o príspevok na podnikanie?

V žiadosti je potrebné presne vymedziť predmet plánovanej činnosti a takisto je vhodné zámer podložiť reálnymi kalkuláciami a predpokladmi. V prípade, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok poskytne, je potrebné každý rok vypracovať správu a stave podnikania a o použití príspevku. Okrem toho, príspevok nie je poskytnutý celý na začiatku podnikania. Po odklepnutí dostane žiadateľ 60 percent z celkovej sumy a po 12 mesiacoch môže dostať zvyšných 40 percent. Samozrejme, až po podaní správy o činnosti a použití prvej časti príspevku. Výška príspevku sa pohybuje od 2 832,40 € v Bratislavskom kraji, až po 4 531,84 € v ekonomicky slabších krajoch Slovenska.

V prípade, že ste nezamestnaní, a chcete rozbehnúť niečo vlastné, považujem túto možnosť za dobrú. Však, ak štát dáva takúto možnosť a vy spĺňate podmienky, tak prečo to nevyužiť? Hlavne pri niektorých jednoduchších typoch podnikania, môže byť tento príspevok jednoznačne tým správnym odrazovým mostíkom k dlhodobému samostatnému podnikaniu.

Ďalšie užitočné informácie, týkajúce sa príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť nájdete na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.