Transferové oceňovanie

transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je strašiakom asi väčšiny podnikateľov. Pravdepodobne všetkých tých, ktorí o tejto povinnosti vedia a tí zvyšní zatiaľ pokojne spávajú, lebo si stále myslia, že sa ich nič také netýka. Pravdou však je, že pravidlá transferového oceňovania sa týkajú prevažnej väčšiny slovenských firiem a takisto živnostníkov. Prečítajte si, či sa vás táto nepríjemná povinnosť týka, či musíte tvoriť transferovú dokumentáciu a čo vám vlastne všetko hrozí, ak obchodujete so spriaznenými osobami.

Transferové oceňovanie v praxi

Transferové oceňovanie v podstate znamená, že ceny medzi závislými osobami, ktoré medzi sebou obchodujú, musia byť nastavené trhovo.

 

Príklad: Dve spoločnosti, v ktorých je jeden a ten istý konateľ, medzi sebou obchodujú. Jedna spoločnosť vystavila faktúru za prenájom kancelárie v Humennom za 3000 € na mesiac. Pri pohľade na veľkosť kancelárie a iné dôležité charakteristiky je jasné, že takáto cena nie je trhová ale je umelo zvýšená, pravdepodobne s cieľom preniesť náklady z jednej spoločnosti do druhej. Pravidlá transferového oceňovania znamenajú, že takéto nastavenie ceny môže byť predmetom sporu so správcom dane.

 Účtovníctvo už od 30 € mesačne

Nakoľko takéto nastavenie ceny je rizikové, predmetná transakcia by mala byť dodatočne upravená v daňovom priznaní. Ak sa tak nestane, existuje veľké riziko, že správca dane takýto náklad neuzná a dorubí rozdiel dane. Okrem toho čaká na spoločnosť pokuta v dvojnásobnej výške.

transferová dokumentácia

Závislé osoby v transferovom oceňovaní

Najdôležitejšou otázkou hneď na začiatku je, ktoré osoby sú voči mojej spoločnosti považované za závislé a či s nimi vykonávam nejaké transakcie. Medzi najčastejšie prípady závislých osôb medzi bežnými podnikateľmi patria:

 • spoločnosti s rovnakým konateľom,
 • dvaja živnostníci v príbuzenskom vzťahu,
 • spoločnosti s rovnakou osobou v štatutárnom a kontrolnom orgáne,
 • spoločnosti s rovnakými akcionármi,
 • dcérske spoločnosti jednej materskej spoločnosti.

 

Presné vymedzenie závislých osôb je uvedené v § 2 zákona o dani z príjmov. Takisto si treba dať pozor aj na tzv. iné prepojenie. Takéto prepojenie môže byť aj medzi úplne nezávislými osobami, ktoré sa týmto spôsobom snažia znížiť daňovú povinnosť. Finančná správa takisto ponúka viacero vysvetlení, týkajúce sa transferového oceňovania.

Ak zistíte, že nejakú transakciu vykonávate so závislou osobou podľa zákona o dani z príjmov, vznikajú vám ďalšie povinnosti.

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Najdôležitejšou povinnosťou daňovníkov, ktorí vykonávajú transakcie so závislými osobami, je vedenie dokumentácie, ktorá opisuje tvorbu ceny v takýchto transakciách. To znamená, že ak spoločnosť vystaví faktúru za prenájom kancelárie na závislú osobu, musí takúto transakciu zdokumentovať. Obsah závisí od toho, ktorý typ transferovej dokumentácie je povinná viesť. Rozoznávame tri typy transferovej dokumentácie:

 • skrátená,
 • základná,
 • úplná.

Dobrou správou je, že skrátený typ transferovej dokumentácie je postačujúcou verziou pre väčšinu malých spoločnosti. Taký typ dokumentácie má pár strán a len sumarizuje vykonané transakcie so závislými osobami. Ak sa už bavíme o vyšších typoch dokumentácie, práca je náročnejšia a cena za vypracovanie sa môže pohybovať aj v tisícoch eur.

Podstata je však vždy rovnaká. Opísať a zdôvodniť tvorbu ceny medzi závislými osobami. Následne podporiť nastavenie ceny porovnaním cien v podobných transakciách medzi nezávislými osobami.

Transferové oceňovanie v roku 2017

Od 1.1.2017 došlo k niekoľkým úpravám v oblasti transferového oceňovania:

 • zmena v definícii závislých osôb (prepojenie aj cez blízke osoby)
 • rozšírenie okruhu kontrolovaných transakcií (pravidlá transferového oceňovania sa už uplatňujú aj na iné transakcie, ako obchodné)
 • uplatnenie korešpondujúcej úpravy pri dodanení nákladov
 • vyššie pokuty pri obchádzaní daňových povinností prostredníctvom transferového oceňovania

Pár dôležitých bodov na záver

 1. Ak vykonávate v rámci podnikateľskej činnosti transakcie aj so závislými osobami, musíte viesť dokumentáciu k transferovým cenám.
 2. Čím viac informácií k tvorbe ceny v dokumentácii uvediete, tým väčšiu šancu máte uspieť v prípadnom spore so správcom dane.
 3. V prípade nedodania transferovej dokumentácie správcovi dane hrozí vysoká pokuta.
 4. Ak správca dane dodaní rozdiel kvôli nesprávnemu použitiu cien, hrozí vám dvojnásobná pokuta.
 5. Nastavujte ceny medzi závislými osobami na trhovom princípe a pripravte si dobré argumenty v prípade daňovej kontroly.

Ak si neviete rady, pokojne mi napíšte cez kontaktný formulár, alebo priamo na mojej stránke www.mojuctovnik.com

Prečítajte si aj ďalšie užitočné články pre živnostníkov a malé firmy:

Živnosť alebo sro – najdôležitejšie rozdiely

Účtovníctvo a daňové priznanie živnostníka

Ako využiť automobil v podnikaní na živnosť

Registrácia pre DPH podľa § 7a

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.