Registrácia pre DPH podľa § 7 a 7a

7a

Tým, že sme súčasťou EÚ, riadime sa v oblasti dane z pridanej hodnoty podľa všeobecných európskych pravidiel. Jedným z najdôležitejších je, že zdanenie z hľadiska DPH by malo prebehnúť tam, kde je služba alebo tovar reálne využitý. Aj kvôli tomu existujú v našom zákone dve špeciálne ustanovenia, ktoré upravujú registráciu pre DPH z titulu prijatia tovaru alebo prijatia/dodania služby z/do iného štátu EÚ. Tento článok by určite mali dočítať tí podnikatelia, ktorí obchodujú so zahraničím a netušia, že sa ich nejaké povinnosti ohľadom DPH týkajú.

Registrácia pri prijatí alebo dodaní služby podľa § 7a

Toto je najčastejším typom registrácie, ktorý musia riešiť podnikatelia na Slovensku. V prípade, že slovenský podnikateľ (živnostník, firma, …) prijíma alebo dodáva službu z/do iného štátu Európskej únie, je povinná sa zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a. Je tak povinná urobiť ešte pred prijatím alebo dodaním služby.

 

 POZOR: Registráciou podľa § 7 a 7a sa podnikateľ nestáva platiteľom. To znamená, že nemá nárok na odpočet DPH. 

 

Príklad: Živnostník – neplatiteľ DPH poskytuje služby pre slovenské firmy. V rámci podnikania si objednal marketingové služby od dodávateľa z Českej republiky. Ešte pred prijatím služby je povinný sa zaregistrovať podľa § 7a a prijatie služby zdaniť slovenskou DPH. Takisto je povinný podať daňové priznanie k DPH a odviesť vypočítanú daň.

 

Registrácia je potrebná aj pri dodaní služby pre podnikateľa z iného členského štátu. Je to z toho dôvodu, lebo takýto podnikateľ musí podávať súhrnný výkaz, v ktorom vykáže dodanie služieb.

 

Príklad: Slovenská firma – neplatiteľ DPH poskytuje právne služby. Okrem slovenských klientov má aj niekoľko rakúskych zákazníkov. Pred poskytnutím právnych služieb sa musí zaregistrovať podľa § 7a a dodanie služby uviesť v súhrnnom výkaze. Na faktúre uvedenie dodanie služby s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.

 

 POZOR: Povinnosť registrácie podľa § 7a nevzniká pri akejkoľvek službe. Medzi najčastejšie služby patria: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, marketingové, inžinierske, účtovnícke, poradenské, technické a prekladateľské služby. 

 

Osobe identifikovanej pre DPH vznikajú následne ďalšie povinnosti:

  • podávanie daňového priznania k DPH,
  • podávanie súhrnného výkazu pri dodaní služby,
  • vypočítanie a odvedenie DPH pri prijatí služby bez nároku na odpočet,
  • vedenie záznamov pre účely DPH,
  • uvádzanie prideleného IČ DPH pred prijatím služby,
  • uvádzanie prideleného IČ DPH pri dodaní služby na faktúre.

registracia 7a

Registrácia pri prijatí tovaru podľa § 7

Tento typ registrácie sa nevyskytuje až tak často, ale je dobré o ňom vedieť najmä v prípade, ak nakupujete tovar z Európskej únie a nie ste platiteľom DPH. Pri tovare však existuje hranica, ktorú kým neprekročíte, nemusíte riešiť nič.

Zdaniteľné osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu podľa § 7 ak nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur. Z toho vyplýva, že podnikateľ si musí viesť záznamy o prijatých tovaroch z EÚ a ešte pred objednaním tovaru, ktorým presiahne túto hranicu sa musí zaregistrovať.

 

Príklad: Slovenská firma – neplatiteľ DPH sa zaoberá poskytovaním elektrotechnických služieb. Pri svojom podnikaní využíva tovar, ktorý nakupuje na Slovensku aj v zahraničí. Do septembra 2017 nakúpila tovar z iných štátov EÚ v celkovej hodnote 13 500 EUR. V októbri plánuje objednávku na tovar z Nemecka za 1 000 EUR. Keďže firma ešte nie je registrovaná ani podľa § 7a, je povinná sa zaregistrovať podľa § 7 ešte pred nadobudnutím tovaru a tento tovar samozdaniť slovenskou DPH.

 

 TIP: Ak už ste registrovaný podľa § 7a, a prekročíte hranicu pri nadobudnutí tovaru, nie ste povinný podávať žiadosť o registráciu osobitne podľa § 7. 

Ak si neviete rady, pokojne mi napíšte cez kontaktný formulár, alebo priamo na mojej stránke www.mojuctovnik.com

Prečítajte si aj ďalšie užitočné články pre živnostníkov a malé firmy:

Živnosť alebo sro – najdôležitejšie rozdiely

Účtovníctvo a daňové priznanie živnostníka

Ako využiť automobil v podnikaní na živnosť

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL