Registrácia pre DPH podľa § 7 a 7a

7a

Tým, že sme súčasťou EÚ, riadime sa v oblasti dane z pridanej hodnoty podľa všeobecných európskych pravidiel. Jedným z najdôležitejších je, že zdanenie z hľadiska DPH by malo prebehnúť tam, kde je služba alebo tovar reálne využitý. Aj kvôli tomu existujú v našom zákone dve špeciálne ustanovenia, ktoré upravujú registráciu pre DPH z titulu prijatia tovaru alebo prijatia/dodania služby z/do iného štátu EÚ. Tento článok by určite mali dočítať tí podnikatelia, ktorí obchodujú so zahraničím a netušia, že sa ich nejaké povinnosti ohľadom DPH týkajú.

Registrácia pri prijatí alebo dodaní služby podľa § 7a

Toto je najčastejším typom registrácie, ktorý musia riešiť podnikatelia na Slovensku. V prípade, že slovenský podnikateľ (živnostník, firma, …) prijíma alebo dodáva službu z/do iného štátu Európskej únie, je povinná sa zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a. Je tak povinná urobiť ešte pred prijatím alebo dodaním služby.

 

 POZOR: Registráciou podľa § 7 a 7a sa podnikateľ nestáva platiteľom. To znamená, že nemá nárok na odpočet DPH. 

 

Príklad: Živnostník – neplatiteľ DPH poskytuje služby pre slovenské firmy. V rámci podnikania si objednal marketingové služby od dodávateľa z Českej republiky. Ešte pred prijatím služby je povinný sa zaregistrovať podľa § 7a a prijatie služby zdaniť slovenskou DPH. Takisto je povinný podať daňové priznanie k DPH a odviesť vypočítanú daň.Účtovníctvo už od 30 € mesačne

 

Registrácia je potrebná aj pri dodaní služby pre podnikateľa z iného členského štátu. Je to z toho dôvodu, lebo takýto podnikateľ musí podávať súhrnný výkaz, v ktorom vykáže dodanie služieb.

 

Príklad: Slovenská firma – neplatiteľ DPH poskytuje právne služby. Okrem slovenských klientov má aj niekoľko rakúskych zákazníkov. Pred poskytnutím právnych služieb sa musí zaregistrovať podľa § 7a a dodanie služby uviesť v súhrnnom výkaze. Na faktúre uvedenie dodanie služby s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.

 

 POZOR: Povinnosť registrácie podľa § 7a nevzniká pri akejkoľvek službe. Medzi najčastejšie služby patria: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, marketingové, inžinierske, účtovnícke, poradenské, technické a prekladateľské služby. 

 

Osobe identifikovanej pre DPH vznikajú následne ďalšie povinnosti:

  • podávanie daňového priznania k DPH,
  • podávanie súhrnného výkazu pri dodaní služby,
  • vypočítanie a odvedenie DPH pri prijatí služby bez nároku na odpočet,
  • vedenie záznamov pre účely DPH,
  • uvádzanie prideleného IČ DPH pred prijatím služby,
  • uvádzanie prideleného IČ DPH pri dodaní služby na faktúre.

registracia 7a

Registrácia pri prijatí tovaru podľa § 7

Tento typ registrácie sa nevyskytuje až tak často, ale je dobré o ňom vedieť najmä v prípade, ak nakupujete tovar z Európskej únie a nie ste platiteľom DPH. Pri tovare však existuje hranica, ktorú kým neprekročíte, nemusíte riešiť nič.

Zdaniteľné osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu podľa § 7 ak nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur. Z toho vyplýva, že podnikateľ si musí viesť záznamy o prijatých tovaroch z EÚ a ešte pred objednaním tovaru, ktorým presiahne túto hranicu sa musí zaregistrovať.

 

Príklad: Slovenská firma – neplatiteľ DPH sa zaoberá poskytovaním elektrotechnických služieb. Pri svojom podnikaní využíva tovar, ktorý nakupuje na Slovensku aj v zahraničí. Do septembra 2017 nakúpila tovar z iných štátov EÚ v celkovej hodnote 13 500 EUR. V októbri plánuje objednávku na tovar z Nemecka za 1 000 EUR. Keďže firma ešte nie je registrovaná ani podľa § 7a, je povinná sa zaregistrovať podľa § 7 ešte pred nadobudnutím tovaru a tento tovar samozdaniť slovenskou DPH.

 

 TIP: Ak už ste registrovaný podľa § 7a, a prekročíte hranicu pri nadobudnutí tovaru, nie ste povinný podávať žiadosť o registráciu osobitne podľa § 7. 

Ak si neviete rady, pokojne mi napíšte cez kontaktný formulár, alebo priamo na mojej stránke www.mojuctovnik.com

Prečítajte si aj ďalšie užitočné články pre živnostníkov a malé firmy:

Živnosť alebo sro – najdôležitejšie rozdiely

Účtovníctvo a daňové priznanie živnostníka

Ako využiť automobil v podnikaní na živnosť

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.