Sporenie na dôchodok cez druhý pilier

druhý pilier

Druhý pilier dôchodkového systému je kapitalizačný, čo znamená, že sporiteľ si sporí prostredníctvom príspevkov. Výška dôchodku tak bude závisieť práve od zaplatených príspevkov na osobnom dôchodkovom účte. Základným rozdielom oproti prvému dôchodkovému pilieru je možnosť zhodnotenia vložených finančných prostriedkov v čase a tým eventuálne dostať vyšší dôchodok. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). 

Hlavným cieľom starobného dôchodkového sporenia je, spolu s dôchodkovým poistením ( tzv. prvým pilierom), zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

Druhý pilier je dobrovoľný

Do druhého piliera môžu vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, ktorým vznikol nárok na starobné poistenie a boli aspoň raz dôchodkovo poistené. Aj keď je vstup pre tieto osoby do druhého piliera dobrovoľný , po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stane povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia . Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť. V prípade vstupu do druhého piliera, bude časť odvodov na starobné dôchodkové poistenie odvádzaná na váš osobný dôchodkový účet. Povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa tak rozdelia na dve časti; 14 % naďalej ostáva v Sociálnej poisťovni (výška odvodov pre I. pilier) a zvyšné 4 % Sociálna poisťovňa postupuje na osobný dôchodkový účet sporiteľa v ním vybranej DSS.

Sporiteľ, ktorý si sporil na dôchodok aj v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov počas celej doby dôchodkového sporenia, ďalej od ich zhodnotenia a takisto od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporiaca a výplatná fáza

V starobnom dôchodkovom sporení existujú dve základné fázy, s ktorými sa stretne každý sporiteľ, sporiaci si na dôchodok v druhom pilieri. Prvou fázou je sporiaca fáza. V nej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vo vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Okrem výberu správcovskej spoločnosti si sporiteľ vyberá aj konkrétny dôchodkový fond, v ktorom si chce svoje príspevky zhodnotiť. Sporiteľ má takisto v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktorými zhodnocuje svoj osobný dôchodkový účet a takisto platenie dobrovoľných príspevkov je do roku 2016 jednou z legálnych foriem, ako si znížiť na konci roka svoju daňovú povinnosť. Suma dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie znižuje základ dane daňovníka, avšak najviac do výšky 2% zo základu dane, pričom aj absolútna výška tejto formy zníženia dane je limitovaná.

Druhou fázou je výplatná fáza. V tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, prípadne v prípade predčasnej smrti sporiteľa sa pozostalým môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Vo výplatnej fáze existuje takisto niekoľko rôznych spôsobov, akým si sporiteľ môže nechať svoj dôchodok vyplatiť.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.