Ako si nasporiť na (dobrý) dôchodok

dôchodok

Názorov na to, ako ideálne sporiť na dôchodok je naozaj veľa. V podstate všetci sa zhodujú len v jednom a to v tom, že nič nie je isté, a je veľmi ťažko teraz predpokladať aká situácia bude za 40 rokov. Áno a ešte v tom, že súčasné nastavenie systému jednoducho nemôže zaručiť budúcu výplatu dôchodkov pre mladých ľudí v roku 2015. Sám si netrúfam zaujať odborné stanovisko a aj preto je tento článok len vo forme blogu a predstavuje môj osobný pohľad, ako by bolo podľa mňa dobré postupovať za súčasne platných podmienok.

Osobne sa domnievam, že najdôležitejšie je si uvedomiť, že aktuálne nastavenie dôchodkového systému je neudržateľné a v budúcnosti nie je možné sa s určitosťou spoľahnúť na to, že štát bude garantovať nejakú výšku dôchodku. Mohlo by sa to zmeniť prijatím zákona o minimálnom dôchodku, ale aj keby bol taký zákon bol prijatý, nič to nemení na tom, že o 40 rokov to môže byť úplne inak. Ďalšími faktami sú:

  • znižovanie počtu ľudí v produktívnom veku a nárast počtu ľudí v dôchodkovom veku
  • výška odvodov na dôchodkové zabezpečenie je nedostačujúca na to, aby si sporiteľ takto sám nasporil na slušný dôchodok, vždy bude nutná solidarita v systéme dôchodkového poistenia
  • vysoká nezamestnanosť
  • nízke mzdy
  • vek odchodu do dôchodku sa bude musieť postupne zvyšovať
  • čoraz vyššia úroveň zdravotníctva, pri ktorej sa zvyšuje aj vek dožitia.

Dôchodok nebude taký ako ho poznáme dnes

Tieto fakty v podstate znamenajú to, že v budúcnosti je veľmi pravdepodobné, že štát jednoducho nebude mať na výplatu dôchodkov. Môže to samozrejme riešiť rôznymi spôsobmi, ale prakticky to bude znamenať to, že aj keď peniaze budú, tak budú len v minimálnej výške, na zabezpečenie aspoň základných životných potrieb. Pri súčasnom nastavení systému a pri len klasickom dôchodkovom poistení jednoducho nie je možné dožiť sa spokojného dôchodku po materiálnej stránke.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ako si človek môže pomôcť sám? Sporiť v alternatívnych formách a nespoliehať sa len na pomoc od štátu. Bohužiaľ, hneď musím povedať, že tieto možnosti sa týkajú len ľudí, ktorí majú aspoň priemerné príjmy a vedia aspoň niečo za mesiac ušetriť. Rád by som podotkol, že charakteristika jednotlivých druhov sporenia na dôchodok bude v tomto blogu naozaj stručná, ale podstata ostane zachytená.

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier)

V tomto prípade ide časť povinných odvodov zo starobného dôchodkového poistenia na osobný účet sporiteľa a ten má potom možnosť investovať tieto prostriedky cez dôchodkové správcovské spoločnosti. Z môjho pohľadu má takéto sporenie význam, pretože nijako nenavyšuje povinné odvody, peniaze sú vlastne majetkom sporiteľa a sú predmetom dedenia a takisto existuje možnosť vyššieho zhodnotenia. Pri súčasnom nastavení je sporenie v druhom pilieri odporúčané len pre sporiteľov, ktorý dosahujú aspoň priemernú mzdu.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Tretí pilier je akousi nadstavbou k dvom základným pilierom dôchodkového zabezpečenia. Príspevky do tretieho piliera sú dobrovoľné. Fondy dobrovoľného dôchodkového sporenia poskytujú v podstate rovnaké možnosti investovania ako druhý pilier. Rozdiel je, a to dosť výrazný, vo výške poplatkov za správu.  Z toho prakticky vyplýva, že v treťom pilieri sa oplatí sporiť, len ak aj zamestnávateľ prispieva na takýto druh sporenia.

Podielové fondy

Pre bežného sporiteľa najideálnejšia možnosť na dlhodobé sporenie. Kombinácia nižších poplatkov za správu a väčšej flexibility pri výbere investičného nástroja, robí z podielových fondov atraktívny produkt. Bohužiaľ, na Slovensku je táto možnosť ešte stále pomerne neznáma. Riziko pri tomto type sporenia na dôchodok predstavuje paradoxne samotný klient. Keďže peniaze nie sú nijakým spôsobom viazané, existuje riziko, že klient nasporené peniaze vyberie ešte pred dožitím dôchodkového veku a použije na niečo iné.

Investícia do nehnuteľnosti

Táto možnosť je aplikovateľná len pre nadpriemerne zarábajúcich ľudí. Podmienkou je vlastníctvo ďalšej nehnuteľnosti (okrem nehnuteľnosti, v ktorej človek býva) pred dožitím dôchodkového veku. Takáto nehnuteľnosť „naviac“ môže zabezpečiť dostatočný príjem na dôchodku a to buď vo forme príjmov z prenájmu alebo vo forme príjmu z predaja. Možností ako sa dostať k nehnuteľnosti je samozrejme viac, najbežnejšou je však hypotekárny úver. A tu je práve tá podmienka nadštandardného príjmu. Úver je potrebné splácať a takisto netreba zabudnúť ani náklady na opravy a udržiavanie.

Na záver možno ešte jedna možnosť. Dobre vychovať vlastné deti a dúfať, že sa o svojich rodičov na staré kolená aspoň čiastočne postarajú. Samozrejme aj tu platí podmienka, že aby sa deti mohli postarať o svojich rodičov, tak samé budú musieť mať vyšší životný štandard a aspoň priemerné príjmy. Ale ktovie, ako to bude o 40 rokov, a pri predpokladanom posune veku odchodu do dôchodku aj o 50 rokov…

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.