Dôchodkové správcovské spoločnosti a fondy

správcovské spoločnosti

Správcovské spoločnosti sa starajú o správu prostriedkov v dôchodkových pilieroch. V prípade sporenia v druhom dôchodkovom pilieri je sporiteľ povinný platiť príspevky vo výške 4% z vymeriavacieho základu. Odvody na dôchodkové zabezpečenie sa však nijakým spôsobom nezvyšujú, pretože tieto 4% plynú z povinných 18%, ktoré predstavujú výšku povinného dôchodkového poistenia. Vyššie príspevky sporiteľ každopádne môže platiť, avšak vo forme dobrovoľných príspevkov. Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch spravovaných konkrétnymi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS).

Spomínané 4% sa budú od roku 2017 každoročne zvyšovať o 0,25% až dokým v roku 2024 nedosiahnu 6%, ktorá sa bude uplatňovať naďalej. Výška odvodov do I. piliera sa bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby suma odvodov do I. a II. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %.

Správcovské spoločnosti na Slovensku

V súčasnosti má sporiteľ možnosť vybrať si zo 6 dôchodkových správcovských spoločností:

  • AEGON d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali d.s.s., a.s

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zo zákona o starobnom dôchodkovom sporení vyplýva, že aktuálne majú povinnosť DSS-ky vytvoriť a spravovať jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov vrátane akcií). Okrem nich spravujú niektoré spoločnosti ešte ďalšie fondy (indexové, zmiešané), ktoré však vo svojej podstate sa veľmi blížia jednému z dvoch základných typov.

Pri výbere prihliadajte na dĺžku sporenia

Pri výbere dôchodkového fondu je vhodné zvážiť niekoľko faktorov. Najdôležitejším je určite dĺžka sporenia. V prípade mladších sporiteľov, u ktorých sa predpokladá dlhá doba sporenia je pravdepodobne vhodnejšie sporenie v akciových fondoch, v ktorých síce je riziko krátkodobých veľkých poklesov, avšak v dlhodobom horizonte by tieto poklesy nemali mať vplyv na celkové zhodnotenie vložených prostriedkov. Práve pri investovaní do rizikovejších aktív (napr. akcie) je aj potenciál vyššieho zisku a zhodnotenia. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa.

Pri zvažovaní konkrétnej investičnej stratégie je vhodné si detailne preštudovať štatút konkrétnych fondov, ktoré majú povinne zverejnené DSS-ky na svojich webových stránkach, prípadne sa poradiť s odborníkom, ktorý vie zhodnotiť výhody ale aj riziká jednotlivých možností sporenia.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.