Poplatky spojené s hypotekárnym úverom

poplatky

Pri vybavovaní hypotekárneho úveru je potrebné počítať s viacerými poplatkami, ktoré sú však nevyhnutné k úspešnému čerpaniu úveru a tým pádom aj ku kúpe nehnuteľnosti. Do celkovej kalkulácie úveru by ich tak nasledujúce poplatky mal každý zahrnúť.

Poplatok za poskytnutie úveru

Tento poplatok je variabilný a závisí od konkrétnej banky a od možností, ktoré na jeho zníženie ponúka. Väčšinou sa určuje ako percento z výšku úveru s minimálnou výškou tohto poplatku. Niekedy nie je nutné tento poplatok zaplatiť hneď, ale je rozpočítaný už do výšky mesačnej splátky.

Poplatky za znalecký posudok

Tento poplatok sa hradí externému znalcovi v prípade, že si klient dáva vypracovať znalecký posudok sám. Niektoré banky ponúkajú možnosť, že znalecký posudok zabezpečia na vlastné náklady, avšak vtedy tento znalecký posudok ostáva banke a nie je možné ho použiť napríklad pri žiadosti o úver v inej banke. Obyčajne sa výška znaleckého posudku pohybuje od 150 do 300 €.

Poplatky spojené s katastrom

Poplatok za vklad do katastra je vo výške 66 € pri štandardnej dĺžke. Pri zrýchlenom vklade je cena za tento úkon vo výške 265,50 €. V prípade, že zakladaná nehnuteľnosť nepatrí žiadateľovi o úver, je nutné vykonať dva úkony a tým pádom zaplatiť poplatok dvakrát. Okrem toho je potrebné priložiť k znaleckému posudku list vlastníctva na právne účely (8 €) a kópiu z katastrálnej mapy (8 €).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatky za vypracovanie kúpnych zmlúv

Kúpna zmluva, prípadne iný doklad preukazujúci účel úveru (zmluva o budúcej kúpnej zmluve, projekt stavby, zmluva o dielo) je potrebný predložiť banke pri žiadosti o úver. S vypracovaním takýchto dokladov sú spojené ďalšie náklady. Ak je nehnuteľnosť kupovaná cez realitnú kanceláriu, náklady spojené s právnymi službami by mala hradiť realitná kancelária (aj keď klient ich bohato zaplatí v provízii).  V iných prípadoch je možnosť využiť služieb externých firiem, prípadne vypracovať takúto zmluvu samostatne.

Poplatky za poistenie nehnuteľnosti

Každá banka požaduje, aby nehnuteľnosť, na ktorú bude zriadené záložné právo v prospech banky, bola poistená a poistné plnenie bolo vinkulované v prospech banky. S tým sú samozrejme spojené ďalšie náklady vo forme poistného každý mesiac. Niektoré banky ponúkajú zníženie úrokovej sadzby úveru, ak poistenie bude zrealizované cez nich. Nemusí to však vždy znamenať výhodu a tak je dobré vždy preskúmať ponuky viacerých poisťovní a vybrať tú najvýhodnejšiu alternatívu. Viac o poistení sa dozviete v článku Hypotekárny úver a poistenie.

Vyššie uvedené poplatky sú štandardné poplatky a je potrebné s nimi kalkulovať. Medzi menej obvyklé poplatky sa dá zaradiť napríklad poplatok za predčasné splatenie úveru, prípadne poplatok za vykonanie mimoriadnej splátky. Pri vybavovaní hypotéky sa pozerajte aj na aktuálne hypotekárne kampane. V nich sú často niektoré poplatky preplatené alebo odpustené.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.