Hypotéka na pozemok

pozemok

Hypotéka na pozemok sa týka predovšetkým ľudí, ktorí plánujú výstavbu rodinného domu. Vo väčšine prípadov sa rieši v rámci kúpy pozemku a výstavby rodinného domu priamo hypotéka na stavbu domu. Niekedy to však osud zariadi tak, že v prvom kroku chce človek kúpiť pozemok a až neskôr začať stavať. Základnou otázkou je, či je vôbec možné získať hypotéku na pozemok.

Hypotéka a ručenie pozemkom

Dobrou správou je, že aj pozemkom sa pri hypotéke dá ručiť. Horšou je, že určite nedostanete 100 % z hodnoty založeného pozemku. Pre banku predstavuje pozemok výrazne nižšiu hodnotu, ako má napríklad už postavený dom alebo byt.

 

 POZOR: Banka akceptuje pri hypotéke len stavebný pozemok. Hypotéku na ornú pôdu teda nedostanete. 

 

Pri vybavovaní hypotéky na pozemok sa určite pripravte výpisy z katastra nehnuteľností, prípadne aj ďalšie podporné materiály, ako napríklad územno-plánovacie informácie. Banka takisto môže od vás vyžadovať, aby ste do určitého momentu začali na stavebnom pozemku stavať.Vybavenie najvýhodnejšej hypotéky

 

 

 

 

 TIP: O percentuálnej výške financovania rozhoduje aj bonita pozemku, ktorá závisí najmä od lokality. Čím „luxusnejšia“ lokalita, tým máte väčšiu šancu na viac peňazí od banky. 

Postup pri vybavení hypotéky na pozemok

V prípade, že chcete hypotéku na pozemok a plánujete ním aj ručiť, postup je nasledovný:

  1. Výber stavebného pozemku
  2. Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok
  3. Podanie žiadosti o hypotéku v banke s priložením všetkých požadovaných dokumentov (znalecký posudok, kúpna zmluva a ďalšie)
  4. Schválenie žiadosti o hypotéku
  5. Čerpanie hypotéky

 

dofinancovanie hypotéky

A čo iné možnosti pri kúpe pozemku?

Oveľa častejšie sa vyskytuje situácia, že človek chce kúpiť stavebný pozemok a začať na ňom stavať, ale samotným pozemkom ručiť nebude. Úplne ideálnou možnosťou je založenie inej nehnuteľnosti. Ak majú mladí ľudia záujem stavať rodinný dom a kúpiť si vlastný pozemok, najlepším riešením je založenie inej, najčastejšie rodičovskej, nehnuteľnosti. Peniaze tak majú hneď k dispozícii a neskôr, keď je celá nehnuteľnosť dokončená, prenesú záložné právo na vlastný dom.

Inou alternatívou je spotrebný úver. Ten má však svoje nevýhody. Úroková sadzba a celkové náklady sú výrazne vyššie, ako pri hypotéke, a spotrebný úver sa poskytuje maximálne do výšky 25 000 EUR. Pri mnohých pozemkoch by ani maximálny spotrebný úver nestačil.

 

 TIP: Spotrebný úver využite na dofinancovanie zvyšnej časti kúpnej ceny. 

Úver zo stavebnej sporiteľne

Pri hypotéke na pozemok je aj úver zo stavebnej sporiteľne jednou z možností, ako pozemok kúpiť. Najvýhodnejšie vychádza vtedy, ak už máte nasporenú dostatočnú sumu a viete získať stavebný úver. Veľkou výhodou je, že nemusíte zakladať nehnuteľnosť. Ak by vám stavebný úver zo stavebnej sporiteľne nevychádzal, nad medziúverom veľmi nepremýšľajte. Podmienky nebudú výhodnejšie ako pri klasickom spotrebnom úvere.

Rada na záver

Hypotéka je záväzok na celý život. Obzvlášť ak sa jedná o pozemok, na ktorom bude raz stáť rodinný dom. Celý proces vybavenia hypotéky a výstavby si dobre naplánujte. Ide naozaj o komplikovaný proces. Vždy počítajte s rezervou. A aj keď sa to vykombinovať napríklad založením inej nehnuteľnosti, bez vlastných zdrojov to pôjde veľmi ťažko.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 5 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.