Hypotéka na stavbu domu

hypotéka na stavbu domu

Hypotéka na stavbu domu ja výrazne komplikovanejšia, ako klasická hypotéka na kúpu už existujúcej nehnuteľnosti. V prípade, že uvažujete nad výstavbou rodinného domu a plánujete ho financovať cez hypotekárny úver, je dobré pripraviť sa na viacero komplikácií. Netreba sa však hneď nechať odradiť, ale je lepšie byť pripravený aj na rôzne prekážky, ktoré pri hypotéke na stavbu domu môžu vzniknúť. Variant ako financovať výstavbu je viacero a závisí od možností konkrétneho klienta, ktorá je pre neho najvýhodnejšia. Niektoré veci sú však pre všetkých žiadateľov spoločné a je dobré byť na ne pripravený.

Hypotéka na stavbu domu sa čerpá po častiach

Najdôležitejší rozdiel medzi hypotékou na už existujúcu nehnuteľnosť a na výstavbu je v tom, že pri výstavbe sa hypotekárny úver čerpá po častiach, v tzv. tranžiach. Je to preto, lebo ako postupne prebieha výstavba, mení sa aj hodnota nehnuteľnosti, ktorá je banka ochotná akceptovať ako záruku. Jednotlivé fázy procesu výstavby je nutné dokladovať banke a tá následne uvoľňuje jednotlivé tranže na účet klienta. Práve z tohto titulu je nutné počítať s tým, že celú výstavbu nie je možné zafinancovať len z prostriedkov získaných pri hypotekárnom úvere. Jednotlivé tranže totiž banka uvoľňuje postupne a vždy až na základe dokladovania nejakého zabezpečenia (časť už postavenej stavby). Z toho teda vyplýva, že nejaké finančné prostriedky na začiatok výstavby musí klient získať z iných zdrojov (vlastné zdroje, založenie inej nehnuteľnosti, stavebné sporenie, spotrebný úver). Viac o možnostiach dofinancovania hypotéky nájdete v tomto článku.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výška úveru pri výstavbe závisí od budúcej hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, že pri žiadosti o úver sa predkladá znalecký posudok k budúcej hodnote nehnuteľnosti, ktorá je získaná z projektu na výstavbu. Banky štandardne ponúkajú maximálnu výšku úveru do 70 % z hodnoty určenej na znaleckom posudku. To však nie je až také strašné, vzhľadom k tomu, že budúca hodnota nehnuteľnosti môže byť ocenená napríklad na 200 000 eur, avšak na samotnú výstavbu sa určite celých 200 000 eur neminie. Poskytnutá výška úveru by tak mala stačiť na pokrytie kompletnej výstavby.

Pri stavbe domu predkladáte viac dokladov

Oproti hypotéke na kúpu už existujúcej nehnuteľnosti je rozdiel aj v dokladoch, ktoré je potrebné banke predložiť pri žiadosti o úver. Jednotlivé doklady sa v závislosti od banky líšia, ale štandardne je potrebné dokladovať stavebné povolenie, zmluvu o dielo s dodávateľom prác (ak stavbu realizuje externá firma), harmonogram výstavby spolu s kalkuláciou nákladov na proces výstavby. Viac o dokladoch potrebných k vybaveniu úveru nájdete v tomto článku. Pri čerpaní hypotéky na výstavbu je dôležité podotknúť, že až do úplného načerpania celej sumy úveru, spláca klient len úroky z poskytnutého úveru. Istinu začína splácať až po načerpaní celej sumy.

Hypotéku si naplánujte

Najlepšou radou pri financovaní výstavby prostredníctvom hypotekárneho úveru je naozaj dobre si naplánovať proces výstavby a náklady s tým spojené a podľa toho nastaviť hypotéku v konkrétnej banke. Pri výstavbe sa často objavia nečakané náklady, ktoré celú výstavbu predražia a tak je vhodné pre istotu žiadať o niečo vyššiu výšku úveru. Aj keby neboli všetky prostriedky z úveru použité, je možné ich vrátiť napríklad formou mimoriadnej splátky. Avšak rezerva pre nepredvídané výdavky je potrebná. Veľmi dôležité je takisto dobre rozkalkulovať finančné zdroje na začiatok výstavby (pozemok, hrubá stavba), pretože, ako som už spomenul vyššie, banka poskytne iba peniaze na tú časť stavby, ktorá je už dokončená a teda je možné ju založiť.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.