Požadované doklady k úveru

doklady

Množstvo dokladov potrebných k získaniu úveru závisí od mnohých faktorov. Zjednodušene sa dá povedať, že čím vyšší úver, tým viac dokladov budete potrebovať.

Konkrétne doklady, ktoré je potrebné predložiť v procese žiadosti, schválenia a čerpania úveru si môžeme rozdeliť do týchto piatich kategórií.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Doklady preukazujúce výšku príjmu klienta. Podľa nich si banka overí to, či je dlžník schopný pravidelne splácať splátky úveru zo svojich príjmov.
  • potvrdenie o výške príjmu
  • daňové priznanie
  • výpisy z účtu
 2. Doklady k nehnuteľnosti (hypotéka, úver zabezpečený nehnuteľnosťou). Tieto doklady preukážu banke, že v prípade nesplácania úveru, vie speňažiť založenú nehnuteľnosť
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti
  • list vlastníctva nehnuteľnosti
  • návrh na vklad záložného práva
 3. Doklady preukazujúce účel úveru (okrem bezúčelových úverov)
  • kúpna zmluva
  • zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  • zmluva o dielo
  • faktúry (napríklad pri rekonštrukcii nehnuteľnosti)
  • projekt rodinného domu, stavebné povolenie (výstavba rodinného domu)
 4. Doklady, preukazujúce totožnosť klienta.
  • fotokópie dvoch dokladov totožnosti žiadateľa o úver
  • fotokópie dvoch dokladov totožnosti spolužiadateľa o úver
 5. Ostatné doklady

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.