Auto u SZČO v roku 2017

auto szčo

Automobil v podnikaní u živnostníka je častou témou na rozhovory medzi podnikateľmi a ich účtovníkmi. Napomáha tomu fakt, že v zákone o dani z príjmov je viacero ustanovení, ktoré sa zaoberajú použitím auta pri podnikaní na živnosť. A tie sú, milo povedané, trošku mätúce. Akým spôsobom je najvýhodnejšie uplatňovať výdavky na auto pri podnikaní na živnosť? Ako zaradiť automobil do obchodného majetku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v tomto článku. Kolega z branže uverejnil takisto pekný článok, kde zosumarizoval základné otázky podnikateľov, ktoré sa týkajú použitia automobilu.

Odpisovanie auta u SZČO

Odpisovať auto, ktoré podnikateľ používa na podnikateľské účely, môže len v prípade, ak ho zaradí do obchodného majetku. Toto je kľúčová otázka pri výhodnom nastavení použitia automobilu na podnikanie. Zaradiť alebo nezaradiť auto do obchodného majetku živnostníka?

Zaradenie automobilu do obchodného majetku u živnostníka znamená, že o ňom účtuje a uplatňuje si daňové odpisy. Cena auta sa tak do nákladov dostáva vo forme odpisov.

 

 TIP: Zaradenie do majetku je len čisto účtovný úkon. Nie je ho potrebné nikde oznamovať a dokonca nie je potrebné mať ani IČO v technickom preukaze. 

 Účtovníctvo už od 30 € mesačne

Ak teda živnostník zaradí auto do majetku uplatňuje si náklady vo forme odpisov. Okrem toho si môže uplatniť ďalšie náklady, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla:

 

 POZOR: Ak automobil nepoužívate len na účely podnikania, ste povinný náklady na použitie krátiť. Môžete využiť možnosť paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ktorými deklarujete, že auto využívate aj na súkromné účely. 

PHM u živnostníka

Ak má živnostník zaradené auto v obchodnom majetku, môže si uplatňovať výdavky súvisiace s nákupom pohonných hmôt. Môže využiť jeden z troch zákonných spôsobov:

  1. podľa prepočítaných cien platných v čase nákupu
  2. na základe dokladov o nákupe najviac do výšky spotreby vykázanej z prístrojov satelitného sledovania
  3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

 

 TIP: Ak nechcete mať veľa starostí s administratívou (nemusíte viesť knihu jázd), vyberte si možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov. 

auto podnikanie

Súkromné auto na účely podnikania

Teraz sa dostávame k druhej možnosti použitia automobilu pri živnosti. Ak živnostník nezaradí auto do obchodného majetku, nemôže si okrem pohonných hmôt uplatniť žiadne ďalšie výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou auta. Čo sa však zdá, ako veľká nevýhoda, v skutočnosti tak nemusí byť.

Pri použití súkromného vozidla na podnikanie má živnostník právo uplatniť cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách. Má teda nárok na uplatnenie týchto nákladov:

 

  1. základnú sadzbu náhrady, tzv. kilometrovné vo výške 0,183 eura za každý 1 km jazdy
  2. spotrebu pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu alebo paušálne výdavky do výšky 50 % z preukázaného nákupu PHM za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

 

Pri bližšom prepočte zistíme, že ak živnostník veľa cestuje a vie vydokladovať účel ciest, môže byť uplatnenie cestovných náhrad pre neho výhodnejšie.

Záver

Je naozaj dobré hneď na začiatku zvážiť, či auto do podnikania zaradíte, alebo nie. Platí totiž ustanovenie, že ak už auto raz v obchodnom majetku zaradené bolo, nemôžu sa už naň uplatňovať cestovné náhrady.

Okrem uplatňovania daňových výdavkov je takisto potrebné zvážiť aj ďalšie súvisiace otázky:

  • odpočet DPH pri kúpe auta
  • výdavky pri požičanom aute
  • predaj auta, ktoré je zaradené v obchodnom majetku
  • výška dane z motorových vozidiel a ďalšie.

 

Ak si neviete rady, pokojne mi napíšte cez kontaktný formulár, alebo priamo na mojej stránke www.mojuctovnik.com

Prečítajte si aj ďalšie užitočné články pre živnostníkov:

Živnosť alebo sro – najdôležitejšie rozdiely

Účtovníctvo a daňové priznanie živnostníka

 

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 2 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.