Vybavenie hypotéky

vybavenie hypotéky

Vybavenie hypotéky býva náročné na čas a v závislosti od banky aj na peniaze. Pre výber najvýhodnejšieho úveru je potrebné navštíviť viaceré banky a informovať sa na podmienky poskytnutia. Každá banka má portfólio produktov zamerané trochu inak a tak to, že v jednej banke máte výhodný bežný účet, nemusí automaticky znamenať, že dostanete aj najvýhodnejšie podmienky pri žiadosti o úver. Ako ďalej zistíte, s výrazným ušetrením času vám môže pomôcť dobrý finančný sprostredkovateľ, ktorý by mal naviac vybrať ten najvýhodnejší úver. A keďže výhodnosť úveru nezávisí len od výšky úrokovej sadzby, nie je to úplne jednoduchá úloha. Viac o výhodnosti vybavenia úveru cez finančného sprostredkovateľa sa dozviete v tomto článku.

Vybavenie hypotéky začína porovnaním ponúk

V prvom rade je potrebné zorientovať sa v ponuke bánk a vybrať si najoptimálnejšiu variantu. Štandardne každý klient sa vždy pozerá v prvom rade na výšku úrokovej sadzby. Výška úrokovej sadzby je dôležitým kritériom, ale neodzrkadľuje všetky náklady spojené s úverom. Lepším ukazovateľom je tzv. RPMN, ktorý zohľadňuje aj ďalšie náklady spojené s vybavením a splácaním úveru. Dôležité je takisto porovnať ďalšie poplatky spojené s úverom, ako sú poplatok za vybavenie hypotéky, poplatok za znalecký posudok a podobne. Banky zvyčajne majú rôzne akcie, ktoré sa týkajú odpustenia niektorých poplatkov, prípadne vedia zabezpečiť niektoré ďalšie úkony. Avšak ponuky bánk sú naozaj rôzne a niekedy je naozaj ťažké sa v nich orientovať. Viac o poplatkoch, ktoré sú spojené s hypotekárnym úverom sa dozviete v tomto článku.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kompletizácia potrebných dokladov

Po výbere jednej alebo viacerých vhodných ponúk je potrebné dať dokopy všetky podklady k žiadosti o hypotekárny úver. K vyplnenej žiadosti o úver sa predkladajú dva doklady totožnosti, doklady o príjme (potvrdenie o výške príjmu, daňové priznanie, výpisy z účtu a pod.), doklady, preukazujúce účel úveru (kúpna zmluva, projekt výstavby rodinného domu, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) a doklady, ktoré preukazujú zabezpečenie úveru (znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti). Dokumentov, ktoré je potrebné banky pri žiadosti o úver predložiť, je naozaj veľa a s ich kompletizáciou vie pomôcť finančný sprostredkovateľ. Viac o potrebných dokladoch sa dozviete v tomto článku.

Po podaní žiadosti sa čaká na schválenie hypotéky

Po podaní žiadosti o úver s pripojenými všetkými požadovanými dokladmi nastáva čas pre banku, ktorá rozhodne o konečnom poskytnutí/zamietnutí úveru a takisto o konkrétnych podmienkach čerpania. Úver je štandardne schvaľovaný na centrále vybranej banky a tak pracovník banky a ani finančný sprostredkovateľ nevie dopredu zaručiť, aké podmienky klient nakoniec dostane. Avšak aj tu sa môže prejaviť výhodnosť spolupráce s externým finančným sprostredkovateľom, ktorý v niektorých úverových prípadoch vie „vyjednať“ výhodnejšie podmienky pre klienta. Doba schválenia úveru sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od troch dní do jedného týždňa.

Podpis zmlúv

Po schválení úveru prichádza čas na podpis zmlúv. Podpisujú sa úverové zmluvy, záložné zmluvy a takisto návrh na vklad záložného práva. Tieto zmluvy podpisuje klient sám v prípade, že zakladá vlastnú nehnuteľnosť. Ak kupuje nehnuteľnosť, návrh na vklad a záložné zmluvy podpisuje predávajúci. V prípade spolupráce s externým finančným sprostredkovateľom nastáva až teraz okamih, keď klient reálne musí prísť osobne do banky. Teraz je najlepšie preukázateľné, aký veľký je takto ušetrený čas. Celé vybavenie hypotéky je týmto skoro na konci.

Návšteva katastra

Po podpise zmlúv nastáva čas na návštevu katastra spolu s podpísanými zmluvami. K dokumentom je takisto potrebné priložiť kolky v hodnote 66 € (štandardný zápis) alebo 265,50 € (zrýchlený zápis). Doba, kým sa udejú potrebné kroky na katastri je zvyčajne najdlhšia počas celej doby na vybavovanie hypotéky. Po schválení návrhu na vklad záložného práva a vyznačení plomby na liste vlastníctva nastáva posledná fáza – čerpanie úveru. K čerpaniu úveru je potrebné predložiť okrem dokumentov z katastra aj doklad o vinkulácii poistenia zakladanej nehnuteľnosti v prospech banky. To znamená, že ešte pred čerpaním úveru je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti. Zabezpečenie najvýhodnejšieho poistenia by mal takisto vybaviť dobrý finančný sprostredkovateľ. Viac o poistení, ktoré je vhodné a potrebné uzavrieť sa dočítate v tomto článku.

Vybavenie hypotéky je naozaj dlhý proces, avšak v mnohých častiach sa dá uľahčiť a ušetriť tak čas aj peniaze. Ak uvažujete o hypotéke, neváhajte sa na mňa obrátiť.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.