Typy podielových fondov

fondy

Pre správny výber investovania prostredníctvom podielových fondov je potrebné poznať všetky možnosti a z nich si správne vybrať podľa požadovaného výnosu a tolerancie rizika. Existuje viacero typov podielových fondov, ktoré ďalej rozoberiem podľa výnosnosti a rizikovosti.

Vysoko rizikové

Akciové a komoditné podielové fondy

Akciové a komoditné podielové fondy patria medzi najrizikovejšie investície, ktoré však ponúkajú aj nadštandardný výnos. Keď sa ekonomike darí, tak akcie stúpajú závratnou rýchlosťou a pokojne môžu investorovi zarobiť aj niekoľko desiatok percent ročne. Keď je však ekonomika v kríze, akcie sú prvé, ktoré si tento stav odnesú a vtedy je potrebné sa pripraviť aj na rovnako vysoké straty. Pravidelné investovanie však rozkladá riziko v čase a preto investovanie do tohto typu aktív nie je až také nebezpečné, ako by sa mohlo zdať. Viac o rozložení rizika v čase si môžete prečítať v článku o podielových fondoch.

Pri investovaní do akcií je možné vybrať si buď investovanie do akcií všeobecne (celosvetové, americké, európske, rozvíjajúce sa trhy), alebo do akcií z konkrétneho sektora (technológie, financie, stavebníctvo a pod.). Špekulovať nad tým, ktorému sektoru sa bude v priebehu ďalších rokov dariť je naozaj zložité a preto je lepšie vybrať si fond, ktorý investuje do akcií všeobecne.

Komoditné fondy zaznamenali v poslednom období obrovské prepady. Je to vplyvom stále viac a viac klesajúcich cien komodít na svetových trhoch. Otázkou teraz je, či už neprišiel správny čas na odrazenie od dna a návrat späť k pôvodným cenám. Každopádne, inflácia je stále veľmi nízka, takže hlavný motor rastu cien komodít zatiaľ neprichádza.

Komoditné fondy predstavujú pekný príklad toho, ako pri rizikových typoch investícií dochádza k občasným masívnym poklesom. Preto je dlhší časový horizont taký dôležitý. Aj keď ceny komoditných fondov zaznamenali masívne straty, dá sa predpokladať, že tieto straty budú v priebehu ďalších rokov vymazané a cena bude v budúcnosti úplne niekde inde.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stredne rizikové

Zmiešané, realitné a high-yield dlhopisové podielové fondy

Zmiešané fondy sú kombináciou akciových a dlhopisových fondov. Štandardne nie sú veľmi výhodné z hľadiska poplatkov a preto je lepšie radšej skombinovať jeden akciový a jeden dlhopisový podielový fond.

Realitné fondy investujú predovšetkým do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú podnikaním s nehnuteľnosťami. Z tohto dôvodu by sa dali zaradiť aj ako vysoko rizikové, avšak samotné nehnuteľnosti nie sú až tak náchylné na zmeny cien, ako akcie.

Veľmi zaujímavou investíciou môžu byť tzv. high-yield dlhopisy. Ide o dlhopisy, ktorým ratingové agentúry priradili neinvestičný stupeň, prípadne nepodliehajú ratingu vôbec. Takéto dlhopisy samozrejme prinášajú zvýšené riziko, ktoré je však limitované len tým, či emitent dlhopisov skrachuje alebo nie. Aj v prípade krachu však investor nepríde o celú investovanú sumu. Tieto dlhopisy ponúkajú výnosnosť zhruba na úrovni 8 percent ročne, čo už znie zaujímavo. Fondy, ktoré investujú do týchto nástrojov majú samozrejme v portfóliu veľké množstvo rôznych takýchto dlhopisov, čo ešte viac znižuje riziko.

Nízko rizikové

Dlhopisové a peňažné podielové fondy

Väčšina dlhopisových fondov investuje do bezpečných štátnych dlhopisov a dlhopisov veľkých korporácií. Jedná sa o bezpečné investičné nástroje, pri ktorých je však aj veľmi nízka výnosnosť. Obzvlášť je nutné podotknúť, že dlhopisy sú na historicky veľmi nízkych cenách, pričom z ďalších dôvodov (vplyv zvyšovania úrokových sadzieb na ceny dlhopisov), budú ceny už emitovaných ešte ďalej klesať.

O peňažných fondoch sa nemá zmysel ani baviť. To sú fondy, ktoré prakticky investujú do termínovaných vkladov prípadne do krátkodobých vládnych cenných papierov. V oboch prípadoch sú tam z dôvodu poplatkov správcovským spoločnostiam prakticky nulové výnosy.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.