Leasing alebo spotrebný úver. Čo je výhodnejšie?

leasing

Mnoho spotrebiteľov sa ocitne v situácii, že sa rozhodujú medzi leasingom a spotrebným úverom. Jednoznačne najčastejším prípadom je kúpa osobného auta, aj keď samozrejme formou leasingu sa dajú nakúpiť aj ďalšie spotrebné tovary. Ktorá z týchto dvoch možností je pre kupujúceho výhodnejšia?

Vlastníctvo tovaru

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma formami financovania je vlastníctvo kupovaného tovaru. V prípade, že na nákup použijete peniaze zo spotrebného úveru, tovar je okamžite váš. V prípade leasingu je vlastníkom tovaru až do zaplatenia poslednej splátky, leasingová spoločnosť. Z tohto pohľadu je tak výhoda jasná v prospech spotrebného úveru. Tento fakt však nemusí byť taký dôležitý pre firmy, ktoré majetok nakupujú na účely podnikania. Majetok, kúpený formou leasingu využívajú počas celej doby podnikania a zaplatením poslednej splátky sa stávajú vlastníkmi.

Náklady a poplatky

Výhodnosť akéhokoľvek finančného produktu dokážeme porovnať len, ak poznáme všetky náklady, ktoré sú s ním spojené. Pri spotrebnom úvere je hlavným nákladom úrok, ktorý musí dlžník každoročne zaplatiť. Úrok však nie je jediným nákladom, do hry vstupujú ďalšie poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej finančnej inštitúcie. Tieto ďalšie (mnohokrát skryté) náklady sú lepšie viditeľné v ukazovateli RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktorý majú povinnosť banky ukázať klientovi pred podpisom zmluvy. Z ukazovateľa RPMN je možné odsledovať celkové náklady spotrebného úveru. Štandardne platí, že pri bankách sa od úrokovej sadzby líši len minimálne, v prípade nebankoviek je tento rozdiel významnejší.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cena leasingu sa takisto odvíja od výšky úrokovej sadzby, ktorá je rozpočítaná do mesačných splátok. Pri leasingu sa zvyčajne platí na začiatku väčšia časť ceny tovaru – tzv. akontácia. Výška akontácie je dohodnutá zmluvne a ovplyvňuje celkovú cenu leasingu. Platí, že čím vyššiu akontáciu na začiatku máte, tým nižšia bude celková cena leasingu.

Z tohto vyplýva, že v prípade nákladov nie je možné jednoznačne povedať, že spotrebný úver je lepší ako leasing, alebo naopak. V prípade vysokej akontácie, môže byť leasing oveľa výhodnejší, avšak to znamená, že klient musí mať na začiatku k dispozícii väčší obnos peňazí.

Jednoznačne však platí, že výhodnosť jedného či druhého finančného produktu sa dá presne vypočítať. V prípade, že uvažujete nad leasingom alebo spotrebným úverom a nie ste doma vo finančných prepočtoch, využite služieb spoľahlivého finančného odborníka. Viac informácii, ako spoznať toho pravého nájdete v tomto článku.

Je rozdiel v DPH?

Pri porovnávaní leasingu a spotrebného úveru sa často skloňuje aj daň z pridanej hodnoty. Toto porovnanie sa týka len platiteľov DPH – čiže hlavne právnické osoby a niektorí živnostníci. Pri leasingu sa DPH odpočítava v každej zaplatenej leasingovej splátky, pričom okrem odpočtu DPH je výhodou aj zahrnutie úrokov z leasingu do nákladov. DPH je logicky plne odpočítateľná v prípade, že podnikateľský subjekt nakúpi tovar na účely podnikania (napríklad prostredníctvom úveru). V tomto prípade je však potrebné podotknúť, že podnikateľské úvery sú oveľa náročnejšie na vybavenie, ako klasické spotrebáky pre fyzické osoby. Porovnanie z hľadiska DPH tak nie je možné dokonale aplikovať, nakoľko medzi spotrebným úverom a leasingom nie sú v tomto prípade rovnocenné podmienky.

Záverečné zhodnotenie – leasing alebo spotrebák

Je teda výhodnejší leasing alebo spotrebný úver? Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Vždy je potrebné prepočítať obe alternatívy a hlavne celkové náklady s nimi spojené. Pri aktuálnych nízkych úrokových sadzbách budú spotrebné úvery vychádzať veľmi zaujímavo, takže pre bežných ľudí odporúčam najskôr hľadať výhodné spotrebné úvery a až potom sa prípadne informovať o možnostiach leasingu.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
2.5 based on 2 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.