Je možné ešte získať 100 % hypotéku?

100 % hypotéku

Asi väčšina ľudí, ktorí uvažujú nad hypotékou, zaregistrovala, že 100 percentné hypotéky pomaly miznú a je čoraz ťažšie ich získať. Povedzme si, čo vlastne 100 percentná hypotéka znamená, prečo sa z ponuky bánk pomaly vytrácajú a ako ich je ešte stále možné dostať.

Keď banka ponúka klientovi 100 % hypotéku, znamená to, že je ochotná akceptovať 100 percent z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Najčastejšie sa hypotéka používa na nákup nehnuteľnosti, pričom sa touto kupovanou nehnuteľnosťou zároveň aj ručí. To znamená, že klient je schopný takouto hypotékou prefinancovať celú cenu kupovanej nehnuteľnosti a nemusí hľadať ďalšie možnosti dofinancovania hypotéky. Až do nedávnych opatrení NBS boli takéto hypotéky bežné.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ak 100 % hypotéku, tak teraz

Na začiatku roka 2015 však národná banka Slovenska prišla s nápadom, že stopercentné hypotéky môžu znamenať pre hypotekárny trh a pre samotné banky riziko a rozhodla sa ich začať regulovať. Banky sú tak nútené postupne zavádzať obmedzenia v ich poskytovaní a preto je ich získanie čoraz ťažšie. Princíp obmedzenia pre banky spočíva v tom, že percento 100 percentných hypoték z celkového objemu poskytnutých úverov sa postupne, vplyvom regulácie, znižuje. To, či bola ochrana pred reálnymi trhovými rizikami, hlavným dôvodom pre prijatie týchto opatrení, je diskutabilné. Z môjho pohľadu je pre banku rizikovejší taký klient, ktorý si na financovanie kúpy bytu, okrem napríklad 80 percentnej hypotéky, požičia ešte peniaze aj prostredníctvom spotrebného úveru, aby tak získal celú sumu na kúpu. Výsledná splátka bude tak určite vyššia, ako v prípade 100 percentnej hypotéky a preto by mal takýto klient pre banku predstavovať vyššie riziko. To, že teraz začnú všetci žiadatelia o úver sporiť vlastné zdroje, aby si tak mohla dovoliť aj nižšiu hypotéku, je veľmi otázne. Skôr sa prikláňam k prvej možnosti a teda, že trh sa zaplní drahšími spotrebnými úvermi, ktoré však koniec koncov prinesú bankám väčší zisk. Žeby tu bol skutočný dôvod týchto opatrení?

Ako som už povedal, 100 percentné financovanie kúpy nehnuteľnosti je však ešte stále možné získať. Táto možnosť sa však už bude týkať čoraz viac len špičkových klientov s vysokým ratingom. V prípade dobrých príjmov klienta a založenia nehnuteľnosti v dobrej lokalite, je však ešte stále možné počítať so 100 percentnou hypotékou. Netreba však očakávať, že každá banka bude ochotná poskytnúť také financovanie. Na druhej strane treba povedať, že niektoré banky ani pred týmto opatrením 100 percentné hypotéky neposkytovali a vo svojom portfóliu mali iné zaujímavé produkty. Keďže čím vyššia hypotéka v pomere k hodnote zakladanej nehnuteľnosti, tým vyššie riziko pre banku, je jasné, že tento typ hypoték budú poskytovať hlavne väčšie banky na slovenskom trhu, ktoré majú možnosť lepšie regulovať riziká z takto poskytnutých úverov.

100 percentné hypotéky teda ustupujú a z toho teda vyplýva že, ak uvažujete nad hypotékou v tomto období, je dobré poponáhľať sa. S postupom času bude ich získanie čoraz ťažšie.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.