Výhody a nevýhody externého účtovníka

externý účtovník

Malé a stredné firmy často riešia dilemu, či je pre nich lepšie zamestnať účtovníka na plný úväzok alebo svoje účtovníctvo zveria do rúk externistu. Neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, čo je lepšie. Pri výbere jednej z možností však môžete rozmýšľať nad viacerými faktormi. Začnime tým, ktorý je pre väčšinu podnikateľov najdôležitejší.

Cena

Cena v mnohých prípadoch rozhoduje. Niet sa čo čudovať. Najmä začínajúci podnikatelia musia obracať každé euro, aby prežili. Výdavky na účtovníka sú vlastne len nutným zlom a preto je potrebné ich minimalizovať. Čo je lacnejšie? Externá firma alebo účtovník zamestnaný priamo firme? Ťažko povedať. Závisí to od toho, aký paušál požaduje firma a akú mzdu požaduje zamestnanec. Z mojich skúseností je však zvyčajne cenovo výhodnejší externý účtovník. Najmä pri firmách, kde nie je až toľko dokladov a zamestnanec na plný úväzok by sa mohol niekedy aj nudiť. Cena práce zamestnanca okrem toho zvyšujú aj odvody, ktoré musí za zamestnanca platiť zamestnávateľ.

 Výsledok: Externý účtovník : Zamestnanec = 1 : 0Účtovníctvo už od 30 € mesačne

Kvalita v pomere k cene

Ruka v ruke s cenou musí ísť zákonite kvalita. Pri tejto kategórii je to o to ťažšie, že väčšina podnikateľov sa nevyzná do vecí, ktoré s účtovníctvom súvisia a preto nie je pre nich možné posúdiť kvalitu objektívne. Tak, ako externý účtovník, aj zamestnanec môže byť veľmi kvalitný. Koľko si však vypýta kvalitný zamestnanec, ktorý prišiel napríklad z medzinárodnej firmy? Málo to asi nebude.

Aká je kvalita externých účtovných firiem? Rôzna. Ako si ju overiť? Ideálne cez referencie, alebo ak máte dobrý čuch na ľudí a trochu sa vyznáte, tak vám k tomu stačí aj jedno dve osobné stretnutia. Výhodou u externých účtovníkov je aj fakt, že ak už sa stane nejaká chyba (ktorá sa sem tam stane), a príde aj nejaká pokuta, seriózna firma by mala takú pokutu zobrať na seba. Pri zamestnancovi je to niekedy zložitejšie.

 Výsledok: Externý účtovník : Zamestnanec = 2 : 0

Flexibilita

Ak sa zamyslíme, ako funguje externý účtovník, ktorý má pravdepodobne viacero klientov, je jasné, že flexibilita nebude silná stránka. Predsa len, externý účtovník nemôže byť vždy plne k dispozícii každému jednému klientovi. Ak je teda firma nastavená tak, že potrebuje sústavne niečo z účtovníctva zisťovať, lepšia bude určite spolupráca s vlastným zamestnancom. Takých prípadov však nie je veľa a väčšinou len stačí zaslať účtovníkovi podklady raz do mesiaca. Dobrou možnosťou je aj zamestnanie asistentky na pomocné administratívne práce vo firme, pričom odborná práca už ostáva na účtovníkovi.

 Výsledok: Externý účtovník : Zamestnanec = 2 : 1

Ostatné náklady

Pri účtovníctve, ako pri každej inej profesii, vznikajú aj ďalšie dodatočné náklady. Medzi tie najväčšie patria najmä zabezpečenie softvérového vybavenia, priebežné vzdelávanie a iné administratívne náklady. Ako už tušíte, výhodu tu bude mať opäť externý účtovník. Náklady má síce rovnaké, ako zamestnanec (potrebuje všetko rovnaké), avšak ich vie pekne rozdeliť medzi všetkých svojich klientov. Tieto náklady sú tak premietnuté v cene len vo veľmi malej miere. Naproti tomu pri vlastnom zamestnancovi musia byť takéto náklady uhradené v plnej výške.

 Výsledok: Externý účtovník : Zamestnanec = 3 : 1

Zhrnutie

Výsledok hovorí jasnou rečou. Samozrejme, neplatí to vždy. Ak sa jedná o väčšiu firmu, kde sa samostatná účtovníčka uživí, vtedy môže byť lepšie, mať vlastného zamestnanca priamo vo firme. Niektoré zložitejšie veci sa aj tak zvyknú dávať na posúdenie externému daňovému poradcovi. Akokoľvek sa rozhodnete, vždy je dôležité si aj osobnostne sedieť s konkrétnym človekom, či to je zamestnanec alebo externý účtovník. Dôvera je najmä v tomto biznise všetkým.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 2 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.