Technická analýza – výhody a nevýhody

technická analýza

Pokiaľ je cieľom technickej analýzy odhadovať budúcu cenu, dáva snaha sústrediť sa na cenové pohyby zmysel. Cenové pohyby obvykle predchádzajú fundamentálnym zmenám. Koncentrovaním sa na cenovú aktivitu a jej vývoj sa technickí analytici automaticky sústreďujú na budúcnosť. Trh je vo všeobecnosti náchylný k rýchlym a prekvapivým zmenám. Silnou stránkou technickej analýzy je schopnosť generovať určité náznaky pred takýmito významnými pohybmi.

Technická analýza skúma cenové pohyby

Pri analýze cenovej aktivity daného obchodovaného titulu využívajú technickí analytici jeho otváraciu a zatváraciu cenu a takisto maximum a minimum daného časového úseku. Oddelene nemajú tieto hodnoty veľkú výpovednú hodnotu, avšak keď sa využijú súčasne, odrážajú silu dopytu a ponuky na trhu. Práve dopyt a ponuka určuje smer cenového vývoja a sledovaním týchto údajov je ho možné s istou pravdepodobnosťou určiť. So silou ponuky a dopytu sa spájajú aj dôležité psychologické úrovne. Práve na týchto úrovniach sa koncentruje veľké množstvo objednávok.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technická analýza je zdrojom mnohých informácií

Ďalšou silnou stránkou technickej analýzy je prehľadne znázornená história cien. Cenový graf poskytuje mnoho potrebných informácií a je oveľa lepšie čitateľný ako tabuľky a čísla. Z grafu je možné vyčítať reakciu ceny pred a po významných správach a udalostiach, minulú a aktuálnu volatilitu, historický objem obchodov a takisto úroveň obchodnej aktivity. Technická analýza pomáha predovšetkým správnemu načasovaniu vstupu do obchodnej pozície. Práve správne načasovanie môže zohrávať dôležitú úlohu v tom, či bude výsledkom obchodu zisk alebo strata.

Medzi nevýhody technickej analýzy patrí predovšetkým rôzna interpretácia. Keď sa dvaja technickí analytici pozrú na graf, môže nastať situácia, že určia dva úplne opačné scenáre cenového vývoja. Keďže existuje veľké množstvo nástrojov, je dôležité si vybrať tie správne a podľa nich sa riadiť.

Neskoré reakcie na trhový vývoj

Technickú analýzu je možné kritizovať aj tým, že poskytuje neskorú reakciu. V čase, keď je na grafe identifikovaný trend, významná časť jeho pohybu už prebehla. Okrem toho, nie všetky signály a cenové formácie fungujú. U týchto signálov je dôležité dodržiavať určité pravidlá, ktoré sa k nim vzťahujú, ale aj ich dôsledné dodržanie nemusí automaticky znamenať zisk, pretože sa môžu prejaviť sily ďalších faktorov, ako je napríklad objem obchodov alebo fundamentálne faktory. Takisto platí, že to, čo funguje na jednom trhu, nemusí fungovať na inom. Princípy technickej analýzy sú síce univerzálne, ale každý trh má svoje vlastné špecifiká, ktoré musí technický analytik zohľadniť.

Technická analýza má svoje klady aj zápory, ale pri správnom použití a najmä po potvrdení na základe fundamentálnych faktorov, môže byť obchodovanie mimoriadne ziskové. Dôležitou je takisto psychologická analýza, ktorá poskytne správne pochopenie správania sa trhových účastníkov a takisto je vhodná ako doplnok pri celkovej investičnej analýze.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.