Riziká pri obchodovaní pomocou AOS

aos

minulom článku som zhrnul základné rozdiely medzi obchodovaním pomocou automatických obchodných systémov a manuálnym obchodovaním. Obchodovanie pomocou AOS v sebe jednoznačne ukrýva množstvo výhod a aj preto sú takéto možnosti čoraz viac propagované. Ako však už býva zvykom, práve najviac propagované veci nebývajú obvykle tie najvýhodnejšie. Na čo by si mal dať obchodník pozor pri využití automatických obchodných systémov?

Prvou možnosťou je využitie vlastného systému, ktorý si obchodník sám naprogramuje, prípadne využije služieb externej firmy, ktorá sa zaoberá tvorbou systémov podľa požiadaviek zákazníka. V tomto prípade jediné riziko spočíva v samotnom systéme. Obchodník, predtým než začne reálne obchodovať, by si mal starostlivo zvážiť nastavenie systému, podmienky vstupov a výstupov a hlavne zodpovedný money-management. Ak je to možné, je dobre systém podrobiť dostatočne dlhému spätnému testovaniu na historických dátach. Ani to však nemusí automaticky znamenať úspech. Systém, ktorý spoľahlivo fungoval v minulosti, nemusí tak fungovať aj naďalej. V prípade výberu externej firmy je dôležité, aby takáto firma bola seriózna a ľudia v nej sa sami aktívne venovali tradingu. Okrem konzultácie v oblasti nastavenia systému by mala ponúknuť aj ďalšie služby, napríklad vo forme sprostredkovania zaujímavých trhových informácií.

AOS vopred naprogramované

Druhou možnosťou obchodovania pomocou AOS je využitie už naprogramovaných systémov. V tomto prípade je rizík oveľa viac. V prvom rade je potrebné byť opatrný pri ponukách systémov od samotných brokerov. Brokeri dobre vedia, že najlepší klient je často obchodujúci klient. To znamená, že majú v ponuke obrovské množstvo najrôznejších systémov, ktoré však majú jednu spoločnú vlastnosť – časté otváranie obchodných pozícií. Brokeri totiž zarábajú na každej otvorenej pozícii a je im úplne jedno, či je klient v zisku alebo v strate. Od takýchto systémov je spravidla lepšie držať ruky preč. Netvrdím, že všetky systémy priamo od brokerov sú zlé, ale pred ich využitím je dobré ich podrobiť dôkladnej a veľmi kritickej analýze.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkrétne obchodné systémy je možnú získať aj mimo brokerských spoločností. Firmy, ktoré ponúkajú obchodné systémy obvykle majú zisk z predaja licencie na tento systém. To znamená, že vstupný náklad pre investora je poplatok, ktorý musí zaplatiť za zakúpenie takého systému. Z toho plynie jednoznačná výhoda a to taká, že klientovi nehrozí tzv. preobchodovanie (otváranie zbytočne veľkého počtu pozícií). Riziko v tomto prípade je skryté v tom, že systém nebude fungovať, prípadne, že návratnosť investície môže trvať veľmi dlho. Seriózna firma si však nemôže dovoliť stratiť reputáciu predajom zlých obchodných systémov.

Najlepšou ochranou voči všetkým rizikám je tak dokladovanie výsledkov obchodných systémov v minulosti. Určite nestačí, aby systém fungoval tri mesiace. Minimálne obdobie, za ktoré sa dá už hodnotiť úspešnosť systému je jeden rok. Ani to však nezaručuje, že systém bude fungovať aj naďalej.

Pozor na prehnané ponúkané zisky. Áno, krátkodobo sa dá urobiť aj 100% mesačne, ale vždy je to za cenu veľkého rizika a dlhodobo nie je možné, aby sa takéto výnosy dosahovali pravidelne. Aj tak však obchodovanie pomocou AOS ponúka vyššie potenciálne zisky, ktoré sa môžu pohybovať aj v desiatkach percent ročne.

Za kvalitu sa platí. Dobré obchodné systémy tak obvykle nebudú zadarmo a nebudú v ponuke brokerských spoločností.

Pozor na systémy, ktoré obchodujú často. Obvykle sa jedná o systémy, ktorých hlavným cieľom je zarobiť peniaze brokerom a nie ich klientom.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.