Poplatky pri investovaní do podielových fondov

poplatky pri investovaní

Poplatky za investovanie do podielových fondov sú jednoznačne najdôležitejším kritériom pri výbere vhodnej investície. A ako ďalej zistíte, vďaka poplatkom a ich prezentovaniu, viete dobre určiť kvalitu a odbornosť vášho finančného sprostredkovateľa.

Na úvod vysvetlenie, prečo tvrdím, že práve poplatky sú najdôležitejším kritériom. Pri akomkoľvek investovaní nevie bežný investor určiť, ako sa budú trhy ďalej vyvíjať (samozrejme, že to nevedia ani analytici, aj keď sa tak tvária). To znamená, že výnosy sa absolútne nedajú predpovedať a preto, ak bol nejaký fond úspešný v minulosti, nemusí tomu tak byť aj naďalej. Ďalšie faktory pre správny výber podielového fondu som zhrnul v tomto článku, avšak ani jeden z nich nedosahuje dôležitosti výšky poplatkov za investovanie.

Každý poplatok znižuje výšku dosiahnutého výnosu z investovania. S každým poplatkom je tak potrebné v kalkulácii počítať a až po ich zohľadnení určiť nominálnu výnosnosť akéhokoľvek investičného nástroja. V zásade existujú tri typy poplatkov, s ktorými sa stretnete pri výbere investície do podielových fondov.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok je v absolútnej väčšine prípadov mylne prezentovaný, ako jediný poplatok pri investovaní do podielových fondov. Je to hrubá lož a keď vám také niečo finančný sprostredkovateľ povie, tak vám úplne očividne klame a potom je na mieste otázka, či sa na takého človeka dá spoľahnúť v takej oblasti, ako je starostlivosť o financie.

Vstupný poplatok sa udáva ako percento z cieľovej čiastky na investovanie. Cieľová čiastka sa vypočíta takto:

výška mesačného vkladu * počet mesiacov v roku * počet rokov predpokladanej investície

Vstupný poplatok sa pohybuje približne od 1 % do 5 % z cieľovej čiastky. Časť z tohto poplatku ide priamo finančnému sprostredkovateľovi. Vstupný poplatok sa dá uhradiť rôznymi spôsobmi, ktoré závisia od konkrétnej správcovskej spoločnosti. Štandardne sa hradí na začiatku nejakou časťou z každej došlej investície (expresný poplatok). Vstupný poplatok sa však dá uhradiť aj priebežne, počas celej doby investovania. Tento spôsob je skoro vždy výhodnejší pri dlhšom investičnom horizonte. Túto informáciu vám však takisto nepovie skoro žiadny finančný sprostredkovateľ.

Priebežný poplatok

Priebežný poplatok je najvyšším poplatkom, ktorý počas investovania zaplatíte. Keďže je najvyšší, tak je aj najdôležitejší. Tento poplatok je už zarátaný do celkového výnosu podielového fondu a preto sa javí, že ani neexistuje. Tento poplatok však existuje, je však veľmi dobre skrytý. Priebežný poplatok sa určuje ako percento z čistej hodnoty fondu v danom roku.

Príklad: Sporíte si už nejaký ten piatok a po 10 rokoch máte nasporených 10 000 €. Priebežný poplatok je určený vo výške 3 %. To znamená, že len na tomto jednom poplatku v priebehu jedného roka zaplatíte 300 €!

Priebežný poplatok vlastne znižuje výnosnosť podielového fondu. Faktom je, že priebežný poplatok je súčasťou každého podielového fondu. Ono je to aj logické, keďže s procesom investovania reálne vznikajú viaceré poplatky. Dôležité však je, aká je výška tohto poplatku. Ak jeden fond, ktorý investuje do svetových akcií má priebežný poplatok 3 % a druhý fond, ktorý takisto investuje do svetových akcií má poplatok len 1,5 %, niekde bude asi problém. Problém je presne v tom, že fond s 3 % priebežným poplatkom je drahý a rozumný investor si vyberie samozrejme fond s čo možno najnižším priebežným poplatkom. Výška priebežných poplatkov je povinne uvádzaná v dokumente s názvom „Kľúčové informácie pre investora“. Tento dokument musí mať každý podielový fond dostupný na ich webovej stránke správcovskej spoločnosti.

Ak sa teda pozrieme na príklad vyššie a porovnáme tento 3 % poplatok s nižším 1,5 %, zistíme, že za rok sa dá ušetriť až 150 €. Výška vstupného poplatku teraz už nevyzerá taká vysoká, však.

Výstupný poplatok

Tento typ poplatku nie je veľmi bežný. Niektoré správcovské spoločnosti ho nemajú vôbec, niektoré ho majú len v prípade veľmi skorého výberu nasporených peňazí. Preto tento typ poplatku nie je pri analýze výhodnosti podielového fondu dôležitý.

Zhrnutie

Výška vstupného poplatku nie je veľmi dôležitá. Ak plánujete investovať dlhodobo, je pravdepodobné, že priebežné platenie vstupného poplatku bude výhodnejšie. Priebežný poplatok je najdôležitejší. Vyberajte fondy s čo možno najnižším priebežným poplatkom. Priebežný poplatok nad 2 % je už vysoký. Preštudujte si dvojstranový dokument „Kľúčové informácie pre investora“. Okrem poplatkov tam zistíte, do čoho sa vlastne chystáte investovať.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 4 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.