• home1_slide1

  Starajte sa o svoje peniaze
  s rozumom

  Neváhajte sa na mňa obrátiť a uvidíte, že budete spokojní.

 • adults

  Vybavíme najvýhodnejšiu hypotéku

  Spolupracujeme so všetkými bankami

 • Trusted-Advice

  Investujte a
  sporte s nami

  Investujte a sporte s nami. Vyberte si zo širokého portfólia investičných možností presne podľa vašich požiadaviek.

Všeobecné podmienky používania stránok

 

 1. Každý užívateľ používa stránky financneinfo.sk (ďalej len „stránky“) na vlastné riziko. Autor nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu na týchto stránkach. Autor nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti.
 2. Autor nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie týchto stránok a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.
 3. Informácie uvedené na týchto stránkach nie sú právnym, daňovým ani investičným poradenstvom, odporúčaním alebo analýzou. Všetky informácie majú informatívny charakter, nemožno ich považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy alebo iný návrh. Vzhľadom k tomu, že informácie majú slúžiť predovšetkým k získaniu všeobecného a základného pohľadu na danú tému, môžu byť informácie zjednodušené.
 4. Autor nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na týchto stránkach.
 5. Využívanie informácií uvedených na týchto stránkach je určené pre osobnú potrebu návštevníka. Akékoľvek kopírovanie, rozširovanie alebo sprístupňovanie verejnosti obsahu zo zdrojov vyššie uvedených subjektov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
 6. Kopírovanie časti alebo celého obsahu a zverejňovanie na iných webových stránkach je možné len s písomným súhlasom autora. V prípade záujmu o použitie obsahu napíšte na: simo@financneinfo.sk
 7. Autor si vyhradzuje právo bez ohlásenia meniť a rozširovať obsah jednotlivých sekcií.
 8. Celý obsah týchto stránok slúži len pre informačné účely. Obsah je tvorený z vlastných a cudzích zdrojov, pričom pri cudzích zdrojoch je vždy viditeľne označený pôvod obsahu.
 9. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu týchto stránok.
 10. V prípade zadania e-mailovej adresy v časti „Newsletter“ súhlasíte s prijímaním noviniek, týkajúcich sa obsahu týchto stránok a zároveň dávate súhlas na kontaktovanie prostredníctvom tejto e-mailovej adresy s cieľom reklamy a propagácie.

Osobitné informácie pre investorov

 1. Autor nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu, ktorý sa týka investovania. Názory prezentované na týchto stránkach sa v žiadnom prípade nemôžu brať ako investičné odporúčania. Autor nezodpovedá za prípadné straty obchodníkov, ktorí sa riadili názormi, publikovanými na týchto stránkach.
 2. Obchodovanie na finančných trhoch (najmä forex a CFD kontrakty) je značne špekulatívne a vyznačuje sa významným rizikom straty. Toto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov. Pred zahájením obchodovania sa preto uistite, že týmto rizikám plne rozumiete

 

Platnosť a účinnosť týchto podmienok nastáva dňom ich uverejnenia na internetových stránkach www.financneinfo.sk

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.