UNION: Nový produkt pre podnikateľov od Unionu

union

Jedna zmluva

Union poisťovňa prináša na trh novinku v oblasti poistenia pre malých a stredných podnikateľov. Svojim klientom ponúka v jednej zmluve balík produktov z oblasti poistenia majetku a zodpovednosti.

Allrisk Poistenie majetku

Poistenie všetkých rizík pod jednou strechou. Už vás neprekvapí list z poisťovne „toto riziko v poistnej zmluve nemáte dojednané“. Allrisk poistenie kryje všetky riziká týkajúce sa firemného majetku. Ak však nechcete platiť za ochranu majetku a za ochranu pred ďalšími škodami, ktoré vaša firma reálne nepotrebuje, môžete si prispôsobiť balík podľa individuálnych potrieb. Vyberte si výluky a plaťte iba za poistenie, ktoré je pre vás efektívne. Rozhodnite sa, čo a ako chcete mať poistené.

Pohodlné uzatvorenie zmluvy

Jednoduchosť uzavretia poistenia, ktorú poznáte z cestovného poistenia alebo z poistenia motorových vozidiel – zaplatím a zmluva je uzavretá –, ponúkame teraz aj v Poistení majetku a zodpovednosti.

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.