UniCredit Bank: Nový PRESTO spotrebný úver na lepší domov

presto

Účelový PRESTO Úver je výborným riešením pri výdavkoch spojených s bývaním či kúpou nehnuteľnostirekonštrukciou, modernizáciou nehnuteľnosti, predplatením nájomného, vybavenia bytu, vysporiadania vlastníckych práv, green energy projekty a pod., čo umožní splnenie snov klientov.

 

Preukázanie dohodnutého účelu úveru s doložením podkladov postačuje do 6 mesiacov od čerpania úveru, bez akéhokoľvek zabezpečenia.

 

Atraktivitu produktu zvyšuje aj úroková sadzba, ktorá začína od 4,90% p. a., pričom je poskytnutá bez ohľadu na to, či úver je alebo nie je poistení voči schopnosti splácať úver!

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.