Informácia o zvýšení rodičovského príspevku na sumu 213,20 €

prispevok

Na základe Novely zákona o rodičovskom príspevku došlo 1. mája 2017 k zvýšeniu rodičovského príspevku zo sumy 203,20 € na sumu 213,20 €.

Nárok na tento príspevok majú rodičia do troch rokov veku dieťaťa, alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.