AXA: InPLUS – nový produkt poistenia invalidity

axa

Predmetom poistenia je Invalidita nad 70 % následkom civilizačných ochorení s výplatou mesačnej dávky. Je zamerané na ochorenia: srdcovo-cievne, nádorové a neurologické.

Poistné plnenie je vyplácané vo forme mesačnej dávky.

Parametre poistenia:

ONLINE

  • Poistná suma: 100 € / 200 € / 300 €
  • Poistná doba: min. 5 rokov
  • Vstupný vek: min. 18 rokov, max. 57 rokov
  • Výstupný vek: 62 rokov
  • Poistná suma sa nesčítava s ostatnými prípadne uzatvorenými pripoisteniami pre prípad invalidity
  • Pri uzatvorení poistenia bude vždy potrebné vyplniť Osobný dotazník (dynamický osobný dotazník, ktorý automaticky vyhodnocuje zdravotný stav klienta)

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.