Aj jedno slovo môže zmeniť celý svet

usa fomc

O tom, ako môže aj jedno slovo zmeniť výhľad na celú situáciu vo svete, alebo, kto v skutočnosti ovláda trh a vývoj na finančných trhoch vo svete.

Na úvod by bolo možno dobré v skratke načrtnúť situáciu, aká momentálne panuje na finančných trhoch a čo sa očakáva v najbližších mesiacoch. V Európe bol v marci spustený program kvantitatívneho uvoľňovania, čo vlastne znamená, že Európska centrálna banka nakupuje štátne dlhopisy krajín Eurozóny a snaží sa tak „naliať“ do ekonomiky viac peňazí na stimuláciu hospodárskeho rastu a hlavne na vyvolanie miernej inflácie. Keďže úrokové sadzby ECB už nemala kam nižšie posunúť, jedná sa o krok, ktorý by teoreticky mohol Eurozóne pomôcť. Otázkou je, či takéto opatrenie, nemalo prísť skôr. Pointou však je, že toto rozhodnutie záviselo od jednej inštitúcie – Európskej centrálnej banky.

ecbrates

ECB – vývoj úrokových sadzieb

V USA je situácia úplne opačná. Úrokové sadzby sú na najnižších možných úrovniach už od konca roku 2008. Boli spustené viaceré programy kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré mali pomôcť prekonať krízu a ktoré sú už v súčasnosti zastavené. V USA to vyzerá momentálne tak, že kríza bola prekonaná a americká centrálna banka Fed by mala postupne pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb. A práve na akýkoľvek náznak dátumu, kedy sa tak stane, čakajú obchodníci na celom svete. V nadnesenom význame sa dá povedať, že celý finančný svet čaká na vyjadrenia desiatich hlavných predstaviteľov americkej centrálnej banky.

fed

Fed – vývoj úrokových sadzieb

Včera bola na programe udalosť, ktorá sa opakuje každých šesť týždňov. FOMC (Federal Open Market Committee) je udalosť, pri ktorej je zverejnený dokument zo zasadnutia hlavných predstaviteľov Fedu. V tomto dokumente je v podstate zhrnutý aktuálny pohľad na vývoj ekonomickej situácie v USA a takisto očakávania do najbližšej budúcnosti. Obchodníci po celom svete v ňom hľadajú nejakú informácie a náznak ohľadom ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. A keďže práve v tomto období sa očakáva, že FED pristúpi k ich zvýšeniu, obchodníci s ešte väčším napätím študujú túto zápisnicu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

K vystaveniu hypotekárneho certifikátu sú potrebné v podstate všetky doklady, ktoré je nutné prikladať k žiadosti o úver,

Včerajšie zverejnené vyjadrenia boli síce miernym sklamaním, ale malý náznak informácie v nich bol. A to konkrétne v jednom slove. Porovnanie uvediem v angličtine a ďalej ho vysvetlím.

FOMC v júni: “The Committee anticipates that it will be appropriate to raise the target range for the federal funds rate when it has seen further improvement in the labor market”

FOMC včera: “The Committee anticipates that it will be appropriate to raise the target range for the federal funds rate when it has seen some further improvement in the labor market”

Kým v júni bolo zrejmé, že FED pristúpi k zvýšeniu sadzieb až keď bude jasné zlepšenie na trhu práce, včera sa zápis pozmenil v tom zmysle, že FED pristúpi k zvýšeniu sadzieb, keď bude jasné ďalšie zlepšenie na trhu práce. Z toho vyplýva, že situácia na trhu práce je lepšia a že sa už len čaká na niekoľko ďalších makroekonomických údajov, ktoré potvrdia pozitívny vývoj. Môžeme tak očakávať, že augustové makroekonomické údaje budú naozaj ostro sledované a trh bude na ne výraznejšie reagovať.

Aj keď včerajšie FOMC neprinieslo až tak veľa vzruchu, a na jasnejšie informácie si budeme musieť ešte počkať, je jasné, kto v skutočnosti ovláda finančné trhy. Sú to centrálne banky. Naozaj každé vyjadrenie čelných predstaviteľov ECB, FEDu, ale aj iných centrálnych bánk je ostro sledované a trhy na to reagujú. V ďalšom dokumente môže byť už jasne určený dátum zvýšenia úrokových sadzieb a vtedy sa môžu začať diať naozaj veľké veci.

Skúsim si na záver zašpekulovať, čo sa na trhoch bude odohrávať, keď FED už reálne zvýši úrokové sadzby. Na menových trhoch by malo dôjsť k posilneniu amerického dolára. Pre naše euro to bude znamenať, že hodnota eura voči doláru poklesne. Euro samozrejme klesá prioritne z iných dôvodov (kvantitatívne uvoľňovanie ECB, horšie ekonomické ukazovatele, napätie v Grécku). Každopádne kurz EUR/USD by sa mohol pozrieť až k parite 1:1. Nižší kurz eura by mohol pomôcť exportu krajinám Eurozóny. Naopak vyšší kurz amerického dolára by mohol oslabiť export USA. Avšak USA je veľká ekonomika a nezávisí až tak od exportu, takže menové pohyby, spôsobené zvýšením úrokových sadzieb, by nemuseli mať až taký zásadný vplyv.

Zaujímavejšie by to mohlo byť na akciových trhoch. Akcie rastú od konca roku 2008. Výrazný býčí trh tak trvá už sedem rokov. Akcie v tomto období rástli hlavne preto, že centrálne banky pumpovali peniaze do ekonomiky. Aj keď nemôžeme úplne jednoznačne tvrdiť, že na akciových trhoch je v súčasnosti bublina, dlhodobý neprerušený rast je naozaj výrazný a skôr či neskôr bude musieť prísť nejaká korekcia. Spúšťačom môže byť práve rozhodnutie o zvýšení úrokových sadzieb. Netvrdím, že sa tak určite stane, ale nakoľko akcie sú nafúknuté a prílev peňazí do ekonomiky bude nižší, mohlo by to znamenať pokles cien akcií. Pokles cien akcií má však ďalšie dôsledky a reálne sa dotkne veľkého počtu slovákov. Do akcií totiž investujú napríklad akciové fondy pri dôchodkovom sporení. Prakticky každý, kto nejakým spôsobom investuje na akciových trhoch, môže čakať pokles v hodnote svojho portfólia. Ako nás však už história naučila, aj veľké poklesy na akciových trhoch, boli vždy v priebehu ďalšieho obdobia vymazané.

Zvýšenie úrokových sadzieb bude mať automatický vplyv na ceny dlhopisov. Už emitované dlhopisy s pevným úročením poklesnú na cene. Na druhej strane, novo emitované dlhopisy s vyšším kupónom sa opäť môžu stať o niečo málo výnosnejšími, avšak tým, že úrokové sadzby budú aj v ďalšom období rásť, budú aj tieto dlhopisy vystavené poklesu na ich cene.

Jednoznačne najočakávanejší, avšak najťažšie predpovedateľný, bude vývoj reálnej ekonomiky v USA (inflácia, mzdy, podnikateľský sektor a pod.). Zvýšenie úrokových sadzieb totiž podľa štandardnej ekonomickej teórie znamená, že centrálna banka sa snaží tlmiť prehrievajúcu sa ekonomiku. Inými slovami, snaží sa tlmiť vysokú infláciu. Vysoká inflácia, však v súčasnosti nie je. Naopak, sme v období, keď ceny nerastú, alebo rastú len minimálne. Z tohto pohľadu nie je veľmi čo tlmiť a zvýšenie sadzieb môže priniesť ešte nižšiu infláciu, ktorá pre pozitívny ekonomický vývoj určite nie je ideálna.

Myslím, že je jasné, že obdobie po zvýšení úrokových sadzieb bude veľmi zaujímavé a ja sám som zvedavý, kam to povedie. Vývoj v USA bude zaujímavé sledovať aj z toho dôvodu, že podobný scenár bude neskôr čakať aj Európu.

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.